Prestasjonskonferansen

Prestasjonskonferansen
Den årlige Prestasjonskonferansen i Den Norske Opera & Ballett er klyngens største møteplass. De andre sentrale møtepunktene er Lederstimuli (fire samlinger årlig) og Utøverstimuli (to ganger årlig) – begge med utvalgte deltakere.

Kommende arrangementer

 • Utøverstimuli med Olympiatoppens prestasjonsklynge
 • Dato: 14. September 
  • Rom for talentutvikling: Hva er talent - og hva er talentutvikling?
  • Vi belyser temaet gjennom et innblikk i følgeforskningen som er gjort av talentutviklingsprogrammet FilmLab i Norge 2016 -2019.
  • Vi får besøk av filmprodusent Andrea Berentsen Ottmar. Hun har vært en del av programmet det er forsket på og deler erfaringer om tilbakemeldingskultur. Hun forteller også fra sin deltakelse på filmfestivalen i Cannes med Verdens Verste Menneske. Ottmar er første kvinnelige norske filmprodusent med en film i festivalens hovedkonkurranse.

   Vi tar tematikken videre inn i diskusjoner i plenum og workshops.

 

 • Prestasjonskonferansen 2021, Arena Bjørvika.  
 • Dato 22. og 23. november
 • Gjennomføres i, på og mellom Bjørvikas fantastiske kulturbygninger.
  • I 2021 belyser og arbeider Olympiatoppens prestasjonsklynge med prestasjonsindikatoren «arena» og arenaens betydning for utvikling og prestasjon på høyt internasjonalt nivå.

   Hvordan jobber sterke prestasjonsmiljøer med å utvikle, utnytte, endre, ha kontinuitet i og effekten av det å bytte arenaer? Hva legger vi inn i arenaen? Og hvordan påvirker arenaen vårt tenkesett, adferd og samhandling?

    

 

Her er en oversikt over samlinger i 2021

Aktivitet

Dato

Tidspunkt

Arena

 

Ledersamling

2. februar

1445 - 1800

Info kommer

 

Utøversamling

2. mars

1345 - 1700

Info kommer

 

Ledersamling

8. juni

1445 - 1800

Info kommer

 

Ledersamling

7. september

1445 - 1800

Info kommer

 

Utøversamling

14. september

1345 - 1700

Info kommer

 

Ledersamling

26. oktober

1445 - 1800

Info kommer

 

Prestasjonskonferansen

November