ArtEx fagsamling om kunst, risiko og mot

31.10.2018 / Hvordan håndterer kunstneren det å skulle risikere noe? 8. og 9. desember arrangeres ArtEx fagsamling om kunst, risiko og mot.

9. desember er fagsamlingen åpen for alle Talent Norge sine satsinger. Vi dekker reise og enkel bevertning. Påmelding til hakon@talentnorge.no innen 5. desember.

Fagsamlingen finner sted på Sentralen.

På denne samlingen vil vi snakke om kunsten som er uløselig knyttet til det å søke nye uttrykk og bryte nytt land. Dette innebærer også en risiko, og motet til å sette noe på spill innenfor kunsten står derfor sentralt. En del av det å ta risiko er også å feile. Hvordan kan det å tape bli en fruktbar erfaring? Hvilken rolle spiller nederlaget for læring og vekst? Har feiling et potensial til å kunne bli en bevisst og konstruktiv del av den kunstneriske prosessen.

Blant de som kommer og drøfter temaene og deler av sin erfaring er:

  • Hooman Sharifi. Som femtenåring tok Hooman Sharifi sitt livs største risiko og kom til Norge som enslig flyktning. 25 år senere var han sjef for Norges nasjonale kompani for samtidsdans, Carte Blanche. Han etablerte Impure Company i 2000. Med utgangspunkt i mottoet «kunst er politikk» har kompaniet siden oppstarten etablert seg som et sentralt navn i europeisk scenekunst, og gjestet en rekke internasjonale festivaler. Det kunstneriske uttrykket deres befinner seg i et krysningsfelt mellom dans, teater og visuell kunst. I perioden 2014 til 2018 har han vært teatersjef ved Norges nasjonale kompani for samtidsdans, Carte Blanche. Sharifi vil dele høydepunkter og refleksjoner fra denne reisen der kunst, risiko og mot er omdreiningspunktet.
  • Goksøyr & Martens. De skape fortellinger som konfronterer virkeligheten, som knytter teateret til samtidens sosiale og politiske forhold, og som synliggjør både hva vi frykter, og hva vi drømmer om. Deres metode er journalistisk. De intervjuer mennesker de møter og hverandre, og de forsøker å komme tett på hverdagen ved å involvere aktører som spiller seg selv. De arbeider med fugleperspektivet som bærende prinsipp, og de gir publikum hodetelefoner som formidler et tredimensjonalt lydbilde. De anser sitt arbeid som kunstnerisk grunnforskning. 
  • Jarle Aambø. Leder for Olympiatoppens prestasjonsklynge.
  • Wolfgang Plagge. Professor ved NMH og medlem av faglig råd i ArtEx. I et foredrag med musikalske innslag tar Wolfgang Plagge opp grensegangen mellom dristighet og dumdristighet i kunsten.
  • Yaniv Cohen. Danser, koreograf og fotograf, ansatt som førsteamanuensis i samtidsdans ved Kunsthøyskolen i Oslo og medlem av faglig råd i ArtEx.
  • Runar Hodne. Regissør og professor i regi ved Kunsthøgskolen i Oslo, og medlem av faglig råd i ArtEx. 

Velkommen til en spennende fagsamling 8. og 9. desember!

Foto: Cindy Tang/Unsplash