ArtEx fagsamling om kunstnerisk stemme

16.05.2023 / 15. og 16. juni arrangeres den andre fagsamlingen i ArtEx 2019.

Vi ønsker alle deltakere i Talent Norges satsinger hjertelig velkommen til å delta 16. juni. Vi dekker reise og enkel bevertning. Påmelding til monica@talentnorge.no innen 1. juni. Fagsamlingen finner sted på Sentralen.

Kunstnerisk stemme som tema
Et kritisk stadium i høyere utvikling innenfor utøvende kunstarter er overgangen fra en teknisk ferdighets- og redskapsorientering til et større menings- og fortolkningsfokus, det å finne sin kunstneriske stemme. Kunstneren må arbeide med å finne sitt eget uttrykk som er tydelig, spisset og gjenkjennbart. Gjennom å finne kjernen i sitt kunstnerskap, vil en kunne videreutvikle og tydeliggjøre kunsten sin. Etter hvert vil det vokse frem en særegen kunstnerisk stemme. I denne prosessen er det ikke kunstnerens mål å prestere bedre, men å bli mer seg selv. På samlingen vil vi forsøke å finne verktøy for dette både gjennom refleksjon og handling. Deltagerne får på samlingen møtt kunstnere som har utviklet en tydelig stemme. De deler av sine erfaringer, arbeidsmåter og tankegang.

PROGRAM 15. JUNI - DAG 1
 
9.30 - Velkomst på Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo
 
9.40 - 10.00 Bevegelse med Yaniv Cohen
Yaniv Cohen er danser, koreograf og fotograf, ansatt som førsteamanuensis i samtidsdans ved Kunsthøgskolen i Oslo og medlem av faglig råd i ArtEx.
 
10.00 - 13.00 Workshop – Min stemme med Even Lynne
Even Lynne er faglig leder i ArtEx og førsteamanuensis ved Fakultetet for kunstfag på Universitetet i Agder. 
Med utgangspunkt i at kunst er meningsbærende, settes det gjennom øvelser knyttet til visualisering og skriving søkelys på den enkeltes fortellerstemme. Hva har du på hjertet og hva ønsker du å si? Å reflektere over slike spørsmål kan bringe kunstneren på sporet av sin egen stemme. 
 
13.00 - 14.15 Lunsj med mulighet for øving
I løpet av lunsjtiden blir det mulighet for deltagerne å samtale, bli bedre kjent med hverandre, 
øve på eget instrument eller gjøre annet eget arbeid.
 
14.15 - 14.45 Kor
Kort innstudering av en kanon for å teste ut den unike akustikken i 
Emanuel Vigelands museum senere på dagen.
 
14.45 - 15.00 Pause
 
15.00 - 16.00 Deling av læringshistorier fortsetter
Som en anknytning til temaet fra forrige samling, fortsetter deltagerne å dele forberedte historier om læring fra sitt eget liv.
 
16.00 - 16.30 Avreise Emanuel Vigelands museum
 
16.30 - 17.15 Stemmen i mausoleet - besøk på Emanuel Vigelands museum
Kunstnerens stemme kommer til uttrykk i mausoleet på en spesiell måte. Det blir rammen for avslutningen på samlingens første dag.

PROGRAM 16. JUNI - DAG 2
10.15 - Velkomst på Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo
 
10.30 - 12.00 Stadiene i utvikling av en kunstnerisk stemme med Even Lynne
Even Lynne er faglig leder i ArtEx og førsteamanuensis ved Fakultetet for kunstfag på Universitetet i Agder.
 
Han vil sette søkelyset på hvilke utviklingsfaser en kunstner går igjennom. Hvilke endringer inntrer i tankesett og praksiser når det ikke lenger er kunstnerens mål å «prestere» bedre, men å bli mer «seg selv»?
 
12.00 - 12.45 Lunsj 
 
12.45 - 14.15 De utvalgtes stemme med De utvalgte
De Utvalgte arbeider med samtidsteater, og forestillingene beveger seg i grenselandet mellom teater, billedkunst og performance. De har som de første i verden utviklet ny teknologi som tar i bruk 3D-film som scenografi og narrativer. Forestillingene har ofte en rollebesetning som består av mennesker både med og uten skuespillererfaring. Dette tilfører en dimensjon i spillet med roller og identiteter, autentisitet og teatralitet.
 
14.15 - 14.30 Pause
 
14.30 - 14.45 Kort innledning om kunstnerisk stemme ved Margreth Olin
Margreth Olin er en prisbelønnet filmskaper, kjent for sitt samfunnsengasjement. Hun har laget filmer som «Kroppen min», «Ungdommens råskap» og «Mannen fra Snåsa».  Hennes film «Barndom» (2017) omhandler lekens betydning i barndommen. 
Olin mener nøkkelen til at hun tidlig fikk tak i egen stemme handler om at hun alltid stiller seg spørsmålet: Hvorfor vil jeg fortelle denne historien? Svaret på dette finner hun bare ved å få større tilgang i seg selv.
 
14.45 - 15.00 Kort innledning om kunstnerisk stemme ved Henrik Olai Kaarstein
Kaarstein bor og arbeider i Oslo, Frankfurt og Brussel, og er tilknyttet satsingen Astrup Fearnley Museet: Plattform for ung norsk kunst og kritikk. Han arbeider innenfor visuell kunst, og er kjent for bruk av tekstiler og gjenstander fra hverdagen i abstrakte maleriske utforskninger.
 
15.00 - 16.00 Panel-og publikumssamtale 
Forfatter og formidler Liv Gulbrandsen leder en samtale om utvikling av kunstneriske stemme. Etter første del inkluderes hele rommet i samtalen med spørsmål, svar og kommentarer.

I panelet sitter Even Lynne, De utvalgte, Margareth Olin, Henrik Olai Kaarstein og Liv Barbosa Blad. Barbosa Blad er regissør og manusforfatter og programdeltaker i ArtEx. 
Hun er utdannet fra Nordland kunst- og filmfagskole, har blant annet regissert den prisbelønte kortflmen «Min søster» og er deleier Barbosa film.

16.00- 16.15 Pause

16.15 - 17.15 Kunstnerisk deling ledet av Yaniv Cohen
Yaniv Cohen er danser, koreograf og fotograf, ansatt som førsteamanuensis i samtidsdans ved Kunsthøgskolen i Oslo og medlem av faglig råd i ArtEx.

Som en avslutning på dagen vil det bli vist frem utvalgte deler av kunstneriske arbeider i prosess fra deltagere på samlingen. Etter hver fremføring blir det delt en kunstnerisk problemstilling som danner utgangspunktet for en utveksling av tanker og ideer mellom scene og sal.

17.20 Vernissasje Henrik Olai Kaarstein
Talent Norge inviterer til vernissasje for nytt verk av Kaarstein i tredje etasje på Sentralen.
Velkommen til en spennende fagsamling 15. og 16. juni!

Les mer om ArtEx her.

Kommende fagsamlinger 2019-2020
På dag to av alle fagsamlingene i ArtEx får du som talent eller prosjektleder i en av Talent Norges satsinger en unik mulighet til å møte de andre deltakerne i Talent Norge, delta i kunnskapsdelingen på tvers og la deg inspirere av fremstående kunstnere. Hver av samlingene i ArtEx har sitt eget tema, og du kan lese mer om program og tidspunkt for alle samlingene i 2019 og 2020 her. Meld deg på allerede nå til monica@talentnorge.no for å sikre deg plass. 

Foto: Armin Lotfi/Unsplash