Dette er de norske Keychange-talentene

28.01.2020 / Charlotte Bendiks, ISÁK og Miss Tati er de første norske artistene som er valgt ut i til Keychange. I tillegg er Jennifer Gunn, Kine Lundervold og Amira Morstaq Ali valgt ut til å være de norske deltagerne i mentorprogrammet for andre bransjeaktører.

På bildet: ISÁK. Foto: Jørgen Nordby.

Oslo World er en av de offisielle partnerfestivalene i Keychange 2.0, et prosjekt som tar sikte på å øke mangfoldet på den globale musikkscenen. Talentutviklingsprogrammet er en del av Talent Norges kvinnesatsing, støttet av Norsk Tipping.


Øverst fra venstre: Jennifer Gunn, Miss Tati, Kine Lundervold, Amira Mortaq Ali, ISÁK, Charlotte Bendiks.

Artister og bransjeaktører fra 12 forskjellige land er blitt valgt ut av eksperter fra musikkbransjen for å delta i Keychanges talentutviklingsprogram i 2020. I alt ble over 650 søknader behandlet, og det er et stort spenn i tilfanget - fra den estiske sangeren og fiolinisten Maarja Nuut til den Belin-baserte popartisten DENA.

De norske artistene som er valgt ut til å delta i Keychange-programmet er dj Charlotte Bendiks, den samiske popgruppen ISÁK og den moderne soulartisten Miss Tati. I tillegg er Jennifer GunnKine Lundervold og Amira Morstaq Ali valgt ut til talentutviklingsprogrammet for bransjeaktører. 

Keychange-prosjektet, som er ledet av Reeperbahn Festival, PRS Foundation og Musikcentrum Öst, tar sikte på å gjøre festivaler over hele verden mer mangfoldige gjennom insentiver, talentutvikling, åpne diskusjoner og samarbeid mellom festivaler. 

Oslo World er en av 12 partnerfestivaler i Keychange i tillegg til de tre som sitter i ledelsen, og var blant de første festivalene som signerte løftet som lå i bunnen av Keychange 1.0. Ved å gjøre det, forpliktet Oslo World seg til å oppnå 50/50 kjønnsbalanse innen 2022. 

– Gjennom Keychange ønsker Oslo World å arbeide for å styrke kvinners muligheter i musikkindustrien, og å sikre kvinnelig representasjon på den globale musikkscenen. Dette er en målsetning Talent Norge deler. Gjennom vår kvinnesatsing arbeider vi hver dag for å å forbedre strukturer som opprettholder skjevfordeling mellom kjønnene. Det er helt sentralt for oss å vite at de kvinnelige talentene møter en bransje der de har like muligheter til utøve sitt kunstneriske virke som sine mannlige kolleger, sier daglig leder i Talent Norge, Maria Mediaas Jørstad.

 Oslo World hadde en kvinneandel på 60 % i 2019, men det er fortsatt mye arbeid som gjenstår. Det at et prosjekt både ser på rekrutteringen på og bak scenen er en av nøklene til varig endring på musikkscenen. Det blir veldig spennende å følge den første gruppen med Keychange delegater, tre fantastiske artister og tre spennende bransjeaktører, sier festivalsjef for Oslo World, Alexandra Archetti Stølen.  

Om Keychange 2.0

Programmet settes i gang med et stort nettverkmøte i Stockholm i februar. Regien står Reperbahn Festival for i samarbeid med PRS Foundation og Musikcentrum Öst. Målet er å gi de 74 deltagerne kunnskap og muligheter for å ta nye karrieresteg. De utvalgte er det første av tre kull som skal gjennomgå dette programmet som ble annonsert sommeren 2019.

I tillegg til nettverksmøtene og mentorprogrammet, vil deltagerne delta i kreative laboratorier på en av de 13 festivalene som er partnere i Keychange-programmet, hvor Oslo World er den norske partneren. Kunngjøringen av det første kullet kommer samtidig som antallet organisasjoner som har signert den felles målsetningen om kjønnsbalanse på festivaler har passert 300. Les Keychanges manifest her.

Les mer om satsingen her.

 

27. juni 2022

Peder Niilas Tårnesvik - Musiker

"Det å starte med musikk og produksjon ble som et kreativt sort hull for meg, og jeg falt hodet først, langt langt inn. Det fylte et tomrom, med uendelig takhøyde for nivå, interesse og utfolding."

Peder Niilas Tårnesvik - Musiker
20. juni 2022

Hilja Løvvik - Artist

"Det aller meste av det jeg gjør synes jeg er så gøy at jeg må jobbe mer for å roe ned enn å gire opp."

Hilja Løvvik - Artist

Unge Talenter Nord

Unge talenter Nord (UtN) er et regionalt talentutviklingsprogram for spesielt interesserte og talentfulle unge elever i musikk fra Nord-Norge i alderen 12 –19 år.

Unge Talenter Nord