Dirigentløftet rekrutterer til Dirigentforum Orkester og Dirigentforum Kor for perioden januar 2023 - desember 2024

05.09.2022 / Dirigentforum er et samlingsbasert mesterklasseprogram med ledende norske og internasjonale mentorer og med øvingsensembler fra aller øverste nivå. Deltakerne tas opp for to år av gangen, med mulighet for fornyelse gjennom ny søknad og opptaksprøver. Deltakerne representerer våre fremste unge dirigenttalenter og her får de kalibrert sine ferdigheter og sin kunnskap opp mot et høyt profesjonelt nivå. Det er normalt 5-8 samlinger i løpet av et år.

Link for søknad: https://dirigentloftet.wufoo.com/forms/opptakspraver-dirigentforum-orkester-kor-2022/

Søknadsfrist 1. oktober 2022.

Aktuelle søkere vil bli invitert til opptaksprøver og vil få nærmere informasjon om disse. Det er Faglig råd i Dirigentløftet som er jury for opptaket til Dirigentforum.

 

Opptaksprøver for Dirigentforum Kor vil skje i Oslo Domkirke, 29.10.2022.

Repertoar:

Heinrich Schütz: Aus det Tiefe ruf ich, Herr – SWV 25

J. S. Bach: Lobet den Herrn, Alle Heiden BWV 230

Edvard Grieg: Ave Maris Stella

Trond Kverno: Fra Matteuspasjon; Sats 9, Ecce Agnus Dei

 

Opptaksprøver for Dirigentforum Orkester vil skje i Operaen i Oslo, 12.-13.11.2022.

Repertoar:

Harald Sæverud: Kjempeviseslåtten

Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade

Edvard Grieg: Lyrisk Suite, op. 54

 

Søkere til Dirigentforum må være norske, eller være internasjonale med tilhørighet i Norge gjennom studier, arbeid, familie eller lignende.

Aldersgrense for Dirigentforum Orkester er 30 år ved dato for søknadsfrist.

Aldersgrense for Dirigentforum Kor er 35 år ved dato for søknadsfrist.

 

Faglig råd kan i særskilte tilfeller vedta unntak fra kriteriene for tilhørighet eller aldersgrenser for å kunne ivareta spesielle talenter.

RETNINGSLINJER FOR DELTAKERE I DIRIGENTFORUM

 

Dirigentforum er en sentral komponent i Dirigenløftets eliteprogram. I Dirigentforum har vi som mål å øke kunnskap, ferdigheter og profesjonalitet blant programmets dirigenter.

Vi gjør dette ved å tilby praksis med førsteklasses og relevant repertoar, mentorer og ensembler. Podietid av høy kvalitet er avgjørende viktig for utviklingen av dirigenter og vi bruker betydelige ressurser på å kunne tilby dette.

Til gjengjeld ber vi om det følgende fra Dirigentforums deltakere.

 

1. Dirigentforum er et eliteprogram. Vi forventer derfor at du stiller forberedt og innstuderer repertoaret til et profesjonelt nivå.

2. Kom presis og bli hele tiden under samlingene.

3. Du kan ikke forvente å kunne kombinere andre aktiviteter med Dirigentforum-samlingene. Hvis du har andre oppdrag som kolliderer ber vi deg prioritere og velge den som er viktigst for deg. Over tid vil vi forvente at du prioriterer deltakelse i Dirigentforum tilstrekkelig til at det forsvarer at du tar opp en plass i programmet. Samtidig er det selvsagt i alles interesse at du kan si ja til andre viktige oppdrag. Disse sakene bør løses i tett dialog med Dirigentforums koordinator.

4. Ha et åpent sinn og en lærende innstilling når du mottar instruksjon. Vi inviterer mange ulike mentorer med mange ulike innfallsvinkler og perspektiver fordi vi ønsker at du selv skal utvikle dine egne preferanser og løsninger. Å være nysgjerrig og åpen overfor instruktørenes forslag er både respektfullt og nyttig.

5. Alle Dirigentforum-deltakere skal bidra med fem dager per år tilbake til Dirigentløftet. Dette avtales individuelt.

Foto: Guro Haugli med Trondheim Symfoniorkester

August 2022 © Ole Wuttudal

 

18. oktober 2022

Koordinering av juniorprogrammene på det klassiske feltet

Talent Norge har gitt Senter for talentutvikling Barratt Due oppdraget med koordineringen av juniorprogrammene på det klassiske feltet.

Koordinering av juniorprogrammene på det klassiske feltet
20. september 2022

Sebastian Vobes - Låtskriver

"Du kommer langt ved å bare være grei og ålreit, skriv og produser så ofte du kan, men gjør det med andre også! To/tre hoder er bedre enn ett."

Sebastian Vobes - Låtskriver
16. september 2022

Mariam Gviniashvili - Composer

"Don't wait for things to happen. Make them happen!"

Mariam Gviniashvili - Composer