Dirigentløftet rekrutterer til eliteprogrammene

16.09.2022 / Dirigentløftet rekrutterer til eliteprogrammene Dirigentforum Orkester og Dirigentforum Kor for programperioden januar 2023 - desember 2024.

Dirigentforum er et samlingsbasert mesterklasseprogram med ledende norske og internasjonale mentorer og med øvingsensembler fra aller øverste nivå.
Deltakerne tas opp for to år av gangen, med mulighet for fornyelse gjennom ny søknad og opptaksprøver.
Deltakerne representerer våre fremste unge dirigenttalenter og her får de kalibrert sine ferdigheter og sin kunnskap opp mot et høyt profesjonelt nivå. Det er normalt 5-8 samlinger i løpet av et år.

Søknadsfrist 1. oktober 2022.
Aktuelle søkere vil bli invitert til opptaksprøver og vil få nærmere informasjon om disse. Det er Faglig råd i Dirigentløftet som er jury for opptaket til Dirigentforum.

Søk her.

 

18. oktober 2022

Koordinering av juniorprogrammene på det klassiske feltet

Talent Norge har gitt Senter for talentutvikling Barratt Due oppdraget med koordineringen av juniorprogrammene på det klassiske feltet.

Koordinering av juniorprogrammene på det klassiske feltet
20. september 2022

Sebastian Vobes - Låtskriver

"Du kommer langt ved å bare være grei og ålreit, skriv og produser så ofte du kan, men gjør det med andre også! To/tre hoder er bedre enn ett."

Sebastian Vobes - Låtskriver
16. september 2022

Mariam Gviniashvili - Composer

"Don't wait for things to happen. Make them happen!"

Mariam Gviniashvili - Composer