Fløytedag i Trondheim med Trond Magne Brekka

04.12.2019 / 23. november fikk fløytistene i Trondheim besøk av Trond Magne Brekka, fløytist og solo piccolofløyte i Oslo-Filharmonien.

Tilsammen deltok 20 fløytister, noen som solister under mesterklasse, flere i kammergrupper og stort ensemble. Fire av kulturskolens lærere var tilstede for å sikre oppfølging av arbeidet inn i egen undervisning i etterkant.

– Det var veldig fint å få ting forklart med andre ord og perspektiver av spennende gjest og forbilde fra Oslo-Filharmonien, uttaler Gaia Salpeter, fløytist ved Trondheim Kommunale Kulturskole.

Lørdagsskolens blåseensemble var med og fikk hjelp og tips i innstuderingen av Benjamin Brittens "Courtly Dances", der fløytenes rolle i forhold til hverandre og til resten av ensemblet ble vektlagt. Samlingen i Trondheim tok utgangspunkt i tre hovedfokus: Spill på piccolo, solospill for elevene ved talentprogram, og ensemblespill.

Det ble først gjort en felles oppvarming der behovet for kvalitet i fasene ble vektlagt. I avdelingen med solospill ble det jobbet med grunnleggende ting som holdning, vinkling av luftstrøm, blåsetekniske løsninger for intonasjon og klang i alle registre. Fløytas særtrekk som instrument ble også belyst, som hva som skjer når man stemmer fløyta, og hva man må ta med i betraktning når man tilpasser instrumentet. Trond Magne hadde også mye fint å tilføre av genrerelaterte løsninger på frasering, forsiring, etc.

– Det var fint å samle elever og lærere for å ta med oss påfyll og inspirasjon videre, sier en entusiastisk Anne Karin Petersen, lærer ved Trondheim Kommunale Kulturskole.

Mesterklassen ble arrangert i samarbeid mellom Trondheim Kommunale Kulturskole og Senter for talentutvikling Barratt Due.

Foto: Brynjar Sonstad

Cloud Exit

Insomniafestivalens treårige talentprogram for elektronikaartister.

Cloud Exit

Talent Norge Junior: Det Norske Jentekor

Det Norske Jentekor inn i Talent Norge Junior

Talent Norge Junior: Det Norske Jentekor

Varanger Talent Academy

Varanger Talent Academy er et talentutviklingsprosjekt for musikktalenter i nord, knyttet til Varangerfestivalen.

Varanger Talent Academy