Håndverksløftet - Ny storsatsing er i gang

25.05.2022 / Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge etablerer i 2022 en ny, stor satsing for å fremme tradisjonshåndverk i Norge: «Håndverksløftet».

Målet er å tilby dyktige unge utøvere bedre utviklingsmuligheter og å stimulere til rekruttering til fagfelt der det trengs flere håndverkere i Norge. Satsingen bygger videre på et fundament lagt av Sparebankstiftelsen DNB gjennom flere år, og skal skape synergier med andre kulturfelt som Talent Norge arbeider med.

Tradisjonshåndverk favner mange og svært ulike fag. Noen er knyttet til byggenæringen, mens andre håndverksfag ligger nærmere brukskunst. Håndverksløftet ekskluderer i utgangspunktet ingen fag, men er først og fremst rettet mot å gjøre dyktige unge utøvere bedre i stand til å leve av sitt faglige virke. Det er også et mål å bidra til at samfunnet i økende grad gjenkjenner, anerkjenner og verdsetter godt håndverk. Gamle håndverkstradisjoner må holdes i hevd om vi skal nå våre bærekraftmål - det meste lar seg reparere hvis vi finner en kompetent håndverker. Vi har sterke håndverkstradisjoner i Norge, men dyktige håndverkere har alltid krysset landegrenser og den nye satsingen skal også fremme møter mellom ulike kulturer og fagtradisjoner.

Satsingen lanseres i to omganger, i april og august 2022. Første lansering 6. april blir for politikk, forvaltning, noen sentrale samarbeidspartnere og presse. I august samler vi håndverkerne og andre viktige aktører fra «feltet» til en lansering med mer faglig innhold. Mer info kommer.

 

Prosjektleder: Tuva Løkse

E-post: tuva@talentnorge.no

Tlf: 97616957 

 

Foto: Sveinung Ystad