Historisk utvidelse av helsetilbud for kunsttalenter

21.06.2023 / Talent Norge og Olympiatoppen utvider sitt samarbeid, samt oppretter større regionalt tilbud i Nord-Norge med støtte fra Sparebank 1 Nord-Norge og Samfunnsløftet.

 

- Samarbeidet mellom Talent Norge og Olympiatoppen gir uvurderlig oppfølgning til kunstpraksis på elitenivå. Spesialisert kompetanse på stressmestring, mental-trening og coaching utgjør den store forskjellen og har enorm betydning for hvor stor grad man klarer å manøvrere en hverdag som stiller strenge krav til prestasjon på høyt internasjonalt nivå, sier koreograf Alan Lucien Øyen.  

 

Talent Norge og Olympiatoppen

Talent Norge ble etablert med et ønske om å bli for kunsten det Olympiatoppen er for idretten, og siden starten i 2016, har nettopp Olympiatoppen vært vår viktigste kompetansepartner. I dag har Talent Norge og Olympiatoppen løpende dialog om en rekke aktiviteter, samarbeidsprosjektet “Sammen om like muligheter” med Norsk Tipping, helsetilbud til utøvere, felles arrangement og mer. 

- For å kunne uttrykke det musikken krever må kropp og sinn fungere på topp. Tradisjonelt sett har musikere måttet finne ut av det på egen hånd. Gjennom Talent Norges samarbeid med Olympiatoppen har jeg fått tilgang til fysioterapeuter, psykologer og leger som forstår at prestasjonen er helt avhengig av at det fysiske og mentale maskineriet er spisset og velsmurt. Kompetansen på Olympiatoppen er i høy grad relevant for meg og jeg håper virkelig at flere vil nyte godt av tilbudet i fremtiden, sier dirigent Tabita Berglund. 

Nå kan vi tilby utvidelse av helsetilbudet til våre kunsttalenter med flere tjenester og flere plasser. Som deltaker ved våre talentprogram vil en få tilgang til hele Olympiatoppens helseavdeling som legetjenester, fysioterapi, mental trening, psykolog- og ernæringstjenester, samt akutt-tjenester. 

- Samarbeidet med Olympiatoppen gjør at vi kan bidra til talentutvikling i verdensklasse. Vi vet hvor viktig og utslagsgivende et spesialisthelsetilbud kan være for prestasjoner og en langvarig karriere. Det er fantastisk å kunne nå utvide helsetilbudet gjennom Olympiatoppens helseavdeling til enda flere unge talenter, sier Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge. 

 

Talent Norge og Olympiatoppen Nord

Olympiatoppen Nord er en regional avdeling i Olympiatoppen, med oppdrag om å være en pådriver for regional toppidrettsutvikling, og Olympiatoppens forlengede arm i Nord-Norge.

Med en større regional satsning og forankring av samarbeidet med Olympiatoppen også i Nord-Norge, vil Talent Norge kunne tilby spesialisthelsetilbud til kunstnertalenter ved våre nordlige talentprogram. 

Denne regionale utvidelsen gjøres mulig med støtte fra Sparebank 1 Nord-Norge som er en av våre finansielle partnere, og som støtter flere talentprogram i nord gjennom Samfunnsløftet, bl.a. Cloud Exit, Riddu Sessions, Open Call, UREDD m.m. Helsetilbudet via Olympiatoppen Nord vil gjøres tilgjengelig for deltakere tilknyttet et av disse talentprogrammene.

- Dette er en gledelig utvikling av vårt talenttilbud i nord. Her går de fremste nasjonale aktørene på talentutvikling innen idrett og kultur sammen, og sikrer et godt og helhetlig tilbud for både sportslige og kunstneriske talenter i Nord-Norge, sier Clara Malm-Nicolaisen, Rådgiver Samfunnsengasjement i SpareBank 1 Nord-Norge. 

Med tilgang til Olympiatoppen Nords helsenettverk vil talentene få tilgang til legetjenester, fysioterapi og  ernæringstjenester. Helsetilbudet vil være et sterkt supplement i deres talentutvikling. 

 

Et viktig steg for å styrke vårt regionale arbeid. Vi arbeider kontinuerlig for å kunne utvide våre helsetilbud ytterligere ved hjelp av samarbeidspartnere.