– Jeg tror det viktigste er at vi har fått øynene opp for kraften som ligger i samarbeid mellom det offentlige og private i kunst-og kulturfeltet

16.05.2023 / Siden daværende kulturminister Thorhild Widvey presenterte John G. Bernander som styreleder har Talent Norge bidratt til å utløse støtte på over 335 milloner kroner. 194,5 millioner kroner av disse kommer fra private bidragsytere. Les intervjuet med avtroppende styreleder John G. Bernander.

Hovedfoto: Avtroppende styreleder presenterte Talent Norges fantastiske resultater i helgas femårsjubileum. Se hele den storslåtte digitale festen på TN Arena!
Foto: Caroline Roka

– Jeg tror det viktigste er at vi har fått øynene opp for kraften som ligger i samarbeid mellom det offentlige og private i kunst-og kulturfeltet. Vi jobber med etablerte miljøer som over tid har utviklet metoder og miljøer for å odle frem de beste. Med pengene fra Talent Norge har miljøene blitt anerkjent og fått tilgang til ressurser som løfter dem og deres mentorer og talenter videre, sier Bernander om den viktigste milepælen Talent Norge har nådd i sine første fem år.

Det å fortsette dette arbeidet for å gjøre norsk kultur til en enda mer attraktiv partner for næringslivet er en av de mest sentrale oppgavene fremover, mener han.

– For hver krone over statsbudsjettet sikrer vi en betydelig merverdi i penger direkte til de kunstneriske miljøene vi samarbeider med. Derfor er det avgjørende å beholde både vekst og dynamikk i bevilgninger og gaver. Akkurat som vi jobber med de beste miljøene for å få frem talentene bygger vi relasjoner, kontrakter og forventninger, som en viktig partner for de som bidrar finansielt. Det er en relasjon som må ivaretas. Skulle det offentlige ikke lenger holde sin del
av et slikt tillitsforhold vil relasjonene fort forvitre og Talent Norges rolle bli vanskelig, sier Bernander.

Bernander selv beskriver sitt bidrag med «mitt virke innenfor blårussdisipliner som har fått forme innsatsen som styreleder», men han har også en livslang kjærlighet til kulturen.

Er det noe for deg personlig som du husker best fra de første fem årene i Talent Norge?

– Det blir selvsagt urettferdig å trekke frem enkeltaktører blant de mange vi har fått se utfolde seg, men allikevel. Å få oppleve intensiteten og kraften i oppsettingen av «Romeo og Julie» med Nasjonalballetten UNG og breakdanserne KingWings og deres møte med publikum var utrolig. Benkeradene ble fylt opp av ungdom, som aldri ville funnet frem til en tradisjonell ballettforestilling, og jeg tenkte, wow, her er vi med på å utløse noe ganske magisk av varig verdi, avslutter Bernander.

John G. Bernander (til venstre) har vært styreleder i Talent Norge siden oppstarten i januar 2015. Her sammen med kulturminister Abid Q. Raja og daglig leder i Talent Norge, Maria Mediaas Jørstad.
Foto: Caroline Roka