Nasjonalballetten søker nye kvinnelige stemmer

14.05.2020 / Med den nye koreografisatsingen ønsker Nasjonalballetten å se til at framtidens koreografer får like muligheter – uavhengig av kjønn, og at vi etterlater oss nye klassikere som kan gå inn i repertoaret. Denne satsingen på kvinnelige koreografer er en del av Talent Norge og Norsk Tippings kvinnesatsing.

Langt flere jenter enn gutter begynner på ballett, men i Norge og særlig internasjonalt har det vært klart flest menn som koreograferer helaftens balletter for de store scenene. Vi vil gi publikum et mangfold av historier skapt av og om menn og kvinner, som tar den klassiske balletten videre – og viser vei internasjonalt.

Vi søker nye kvinnelige stemmer som:
  • kan bidra til et mangfold av historier for både de intime og de store scenene
  • kan bringe den klassiske balletten videre ved å skape for klassiske ballettdansere
  • har base i Norge
Du får:
  • skape ny koreografi for Nasjonalballettens dansere
  • utvikle dine koreografiske ferdigheter og uttrykk
  • muligheten for at ditt verk vises hos Den Norske Opera & Ballett, og for ballettsjefer fra andre ballettkompanier 
  • bli en del av en gruppe koreograftalenter med Nasjonalballettens husregissør Marit Moum Aune som mentor

I tillegg til å finne og løfte de nye koreografitalentene, går Nasjonalballettens satsing ut på å gi nye muligheter til etablerte koreografer og ta de beste verkene ut i verden.

Send søknadsbrev, CV og en link fra tidligere verk til sarah.da.fonseca@operaen.no innen søknadsfrist 1. juni 2020.

På bildet: Åsne Havnelid fra Norsk Tipping, Ingrid Lorentzen fra Nasjonalballetten og Maria Mediaas Jørstad fra Talent Norge samarbeider om satsingen. Foto: Caroline Roka

TILT Grow

TILT Grow er et utviklingsprogram som skal gi unge talenter innen dans mulighet til å utøve dansen i profesjonelle rammer.

TILT Grow

FRIKAR X - Bevegelseskvalitetar og koreografi i halling med Hallgrim Hansegård

Bevegelseskvalitetar og koreografi i halling med Hallgrim Hansegård

FRIKAR X - Bevegelseskvalitetar og koreografi i halling med Hallgrim Hansegård

FRIKAR X - Akrobatisk golvarbeid med Jon Filip Fahlstrøm

Jon Filip Fahlstrøm trenar FRIKAR X i akrobatisk golvarbeid.

FRIKAR X - Akrobatisk golvarbeid med Jon Filip Fahlstrøm