Norsk Tipping og Talent Norge vil gi drømmen en sjanse

26.06.2019 / Norsk Tippings visjon er å «gi drømmen en sjanse». Nå viderefører de samarbeidet med Talent Norge for å løfte frem neste generasjons kulturutøvere.

– Talent Norge er på mange måter kulturens svar på Olympiatoppen. Norsk Tipping har tette bånd til både kultur og idrett i Norge, og vi ønsker å bidra til å gi kulturutøverne mulighet til å nå potensialet sitt, sier Åsne Havnelid, administrerende direktør i Norsk Tipping.

Sentralt i samarbeidet står Talent Norges Kvinnesatsing.

 Samarbeidet med Norsk Tipping er en viktig faktor i etableringen av en kvinnesatsing i Talent Norge, og det at Norsk Tipping øker sitt bidrag i årene fremover vil føre til at vi videreutvikler og styrker det gode samarbeidet for å sikre like muligheter, sier Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge.

Talent Norges kvinnesatsing er rettet mot unge kvinnelige talenter knyttet til Talent Norges satsinger, med mål om å påvirke strukturer som opprettholder skjevfordeling mellom kjønnene. Det er liten tvil om at disse strukturene eksisterer i norsk kulturbransje.

  • Det er flest kvinnelige billedkunstnere i Norge, men ifølge Aftenposten er det kun menn på lista over de 10 mestselgende kunstnerne i Norge
  • 95 prosent av orkesterrepertoaret i Danmark er skrevet av menn. Minervas ringerunde til utvalgte orkestre i Norge viser at det ikke er noe bedre her i Norge

Vi investerer mye i talentutvikling, og det er viktig for oss å vite at de kvinnelige talentene møter en bransje der de har samme mulighet til utøve sitt kunstneriske virke som sine mannlige kolleger, sier Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge.

Når det gjelder kvinneandelen i filmbransjen ser man variasjoner fra år til år når det kommer til film i langt format. For å kunne oppnå full likestilling og reelle endringer i maktstrukturene i bransjen, må vi kunne vise til en 50/50-fordeling over tid i både søknads- og tilskuddsmassen.

Det første store prosjektet i Kvinnesatsingen er UP – et utviklingsprogram for kvinnelige filmskapere. UP er et samarbeid mellom Talent Norge og Norsk Filminstitutt (NFI). Kvinners historier og kompetanse er helt nødvendig for at filmene som lages i Norge skal nå ut til – og være relevante – for hele befolkningen. Arbeidet for å bedre kjønnsbalansen i norsk film er et av de viktigste satsingsområdene til både NFI og Talent Norge, og dette utviklingsprogrammet inngår som en viktig del av de to virksomhetenes helhetlige satsing på kvinner i film- og TV-bransjen.

Filmskaperne i UP. Foto: Eva Rose

– Like muligheter er en hjertesak for Norsk Tipping, og vi ser jo hvordan Talent Norge nærmer seg problemstillingen systematisk og med tydelig formulerte målsettinger. Vi har store forventninger til resultatene av denne første satsningen innen film og TV, sier Havnelid. 

– Sammen med NFI har vi satt høye ambisjoner om tydelige resultater innenfor filmfeltet i løpet av de neste årene. Vi er også glade for å ha med oss Norsk Tipping som bidragsyter og samarbeidspartner i dette arbeidet. Norsk Tipping har tette bånd til både idretten og kulturfeltet og er en aktiv pådriver for å gi kvinner og menn like muligheter til å utnytte sitt potensial, sier Mediaas Jørstad.

Et annet prosjekt Norsk Tipping fortsetter å støtte er Frikar X - et talentprogram som følger opp nyutdannede, norske bevegelseskunstnere på toppnivå.

Satsingen er et samarbeid med dansekompaniet FRIKAR. Kompaniet opererer i krysningspunktet mellom moderne og tradisjonell, norsk dans og har høstet stor anerkjennelse nasjonalt og internasjonalt.

FRIKAR X bygger videre på den solide plattformen som er skapt av FRIKAR, ikke minst gjennom det regionale kompetansesenteret Fjelldansen og talentprogrammet FRIKAR jr, som hadde en viktig rolle under åpningen av Ungdoms-OL i 2016, samt Toppidrett FRIKAR ved Valdres videregåande skule. 

– Vi har stor sans for Frikars måte å utfordre kulturbegrepet på, med å inkludere grener som parkour og nysirkus i satsingen sin. De lager en utviklingsarena for talenter som ikke har hatt en tilsvarende mulighet før, sier Havnelid.

Fra forestillingen FRIKAR i Fossen: Draumefangaren. Foto: Antero Hein

OM NORSK TIPPING
Norsk Tippings primære samfunnsoppdrag er å motvirke negative konsekvenser av pengespill, ved å kanalisere nordmenns spillelyst til et ansvarlig tilbud. Pengene selskapet tjener, skal i sin helhet gå tilbake til samfunnet.

Det er Kulturdepartementet som forvalter overskuddet, som i hovedsak fordeles via den såkalte tippenøkkelen: 64 prosent går til idrett, 18 prosent går til kultur, og 18 prosent til samfunnsnyttige og humanitære formål.

I 2019 er tildelingen til kultursektoren på 805 millioner kroner. Største mottaker er Den kulturelle skolesekken, som i år mottar 288 millioner kroner, og Frifond som fordeler 199 millioner kroner til en rekke konkrete tiltak for barn og unge.

OM TALENT NORGE
Talent Norge gir fremragende kunstneriske talenter muligheter til å realisere sitt fulle potensial. Vi samler krefter i kulturlivet og blant private bidragsytere om talentsatsinger som dyrker frem de beste talentene og tar vare på deres egenart.

Talent Norge styrker rammene for talentutvikling innen kunst og kultur. Vi samler ledende institusjoner og organisasjoner om talentutvikling, støtter talentsatsinger av høy kunstnerisk kvalitet og skaper varige relasjoner og nettverk for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling.

Talent Norge har skapt rammeverk som innbyr til private bidrag. Grundige kvalitetsvurderinger og systematisk oppfølging av prosjektene gjør at våre støttespillere kan ha tillit til at deres bidrag går til satsinger på høyt nivå og kommer talentene til gode. Vi har som mål å utløse like mye privat kapital som offentlig støtte i prosjektporteføljen, og gir ingen støtte uten privat medfinansiering.

Talent Norge ble stiftet i januar 2015 av Kulturdepartementet, Sparebankstiftelsen DNB og Stiftelsen Cultiva. Vi er et aksjeselskap med ideelt formål, som betyr at eierne ikke kan ta ut utbytte. Driften og prosjekttildelingene er finansiert av statstilskudd.

Foto: Norsk Tipping

04. desember 2019

Frihet under ansvar

Inspirert eller ikke, arbeidet må gjøres. Hvordan kan kunsten komme av noe annet enn livet? De døde skaper den ikke, skriver Aslak Aune Nygård.

Frihet under ansvar
29. november 2019

Høydepunkter fra årets likestillingskonferanse

Årets likestillingskonferanse stilte store spørsmål, og vi sitter igjen med innsikt, ideer og pågangsmot. Her er høydepunktene!

Høydepunkter fra årets likestillingskonferanse

Nye klassikere og like muligheter

Den Norske Opera & Ballett, Norsk Tipping og Talent Norges koreografisatsing skal vise vei i den internasjonale ballettverdenen og gi publikum et mangfold av historier skapt av og om kvinner og menn.

Koreografisatsingen