Programmet Sammen om Like Muligheter lansert på Arendalsuka

16.05.2023 / Tore Øvrebø og daglig leder i Talent Norge Maria Mediaas Jørstad stod sammen på scenen under Arendalsuka for å lansere et femårig program som skal styrke inkludering innenfor idrett, kunst og kultur. Med seg fikk de innspill fra engasjerte utøvere.

Kultur og idrett forener krefter på toppnivå med mål om å rive ned strukturelle og kulturelle barrierer som hindrer inkludering. - Vi samarbeider om dette programmet fordi vi i begge sektorer ser utfordringer med å rekruttere både utøvere og ledere i et mangfoldig nok perspektiv, sa Mediaas Jørstad fra scenen. Tore Øvrebø fulgte opp med å fortelle hva som vil være fokus under første del av programmet - Startskuddet for denne satsingen på mangfold har i første omgang fokus på lederne, men problemstillingen er jo mye større, sa Øvrebø, og ga signaler om senere tiltak i programmet som skal nå et langt bredere publikum.

Asta Busingye Lydersen ledet et panel som også besto av ballettsjef Ingrid Lorentzen ved Den Norske Opera & Ballett og Else-Marthe Sørlie Lybekk, assisterende generalsekretær i Norges Idrettsforbund. Som forberedelse til lanseringen hadde Asta fått innspill fra utøvere innen idrett og kultur som uttrykte hva de ønsker skal komme ut av programmet. Blant dem var landlagsutøver i paralangrenn Indira Liseth og filmregissør Elisa Fernanda Pirir.

Elisa Pirir uttrykte i sitt innspill til panelet at - Det er en stor mangel på talenter som representerer mangfold. Det kan skyldes at de ikke vet de har muligheten til å lage film, eller fordi det er vanskelig for dem å slippe inn. 

Liseth på sin side oppfordrer til mer forsking på utøvere med funksjonsnedsettelse, og ber videre om styrket bevissthet rundt særskilte behov hos utøverne. 

Indira og Elisa peker på utfordringen med at underrepresenterte grupper for lett settes i båser av samfunnet rundt. – Bare fordi man er i en underrepresentert gruppe forstår man ikke automatisk hvordan alle andre minoriteter har det, utttrykte Pirir

I tillegg til Indira Liseth og Elisa Pirir kom det innspill fra forfatter og filmregissør Adel Khan Farooq, trener for paralandslaget i alpint Synne Stangeland og teaterregissør og scenekunstner Heiki Riipinen.

Programmet Sammen om like muligheter er støttet av Norsk Tipping og Sparebankstiftelsen DNB. Stian Seeland er ansvarlig for samfunnskontakt i Norsk Tipping. Fra scenen vektla Seland hvilke tydelige forventninger staten som eier stiller til selskapet, og at de arbeider målrettet for å sikre at hensyn til mangfold og inkludering ivaretas i deres partnersamarbeid. - Vi er tett på norsk kultur, vi er tett på norsk idrett, og her ser vi at vi kan gjøre en forskjell.

Universitetet i Sørøst - Norge og Høyskolen i Innlandet er med som forskningspartnere for programmet og sikrer grundig oppfølging av funn og tiltak.

Miniportrett: Elisa Pirir

Talent Norge og Norsk Tipping har etablert et samarbeid med mål om å bidra til like muligheter på toppnivå innenfor kunstfeltet. Det har resultert i flere initiativer og konkrete prosjekter.

Miniportrett: Elisa Pirir
09. desember 2021

– Jeg tror det blir veldig bra å få et mer profesjonelt nettverk

Niilas er en av fem deltakere i Talent Norges nye PopUp-satsing, et ettårig program innen rytmisk musikk for ambisiøse 18- til 25-åringer som allerede holder høyt kunstnerisk nivå.

– Jeg tror det blir veldig bra å få et mer profesjonelt nettverk
07. desember 2021

– Helt konkret gir det meg muligheten til å ha et sted å jobbe, der jeg kan lage musikk i en kontinuerlig prosess

Karl Løftingsmo Pedersen er en av fem deltakere i Talent Norges nye PopUp-satsing, et ettårig program innen rytmisk musikk for ambisiøse 18- til 25-åringer som allerede holder høyt kunstnerisk nivå.

– Helt konkret gir det meg muligheten til å ha et sted å jobbe, der jeg kan lage musikk i en kontinuerlig prosess