Sammen om like muligheter

16.05.2023 / Olympiatoppen og Talent Norge går sammen om å skape like muligheter innenfor både kunst, kultur og idrett. Sammen etablerer vi et 5 årig program, støttet av Sparebankstiftelsen DNB og Norsk Tipping.

Målsettingen for programmet er å skape varige strukturelle endringer som skal styrke inkludering og mangfold innenfor kultur og idrett.

Det gjenstår mye både når det gjelder å identifisere barrierer knyttet til diskriminering og å øke bevissthet og kompetanse om hvordan slike barrierer kan adresseres og brytes ned. Sammen om like muligheter skal styrke egen kompetanse og arbeid på området, og identifisere og bryte ned disse barrierene innenfor kultur og idrett. 

Programmet skal gå over fem år og vil være et tverrfaglig program som med målrettede tiltak skal øke kompetanse blant ledere, talentutviklere og talenter innen kunst, kultur og idrett, for at vi sammen skal kunne avdekke og adressere diskriminering i våre virksomheter.