Nettverk av kompetanse og erfaring

Erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling på tvers av kunstfelt er en sentral del av Talent Norges virksomhet. Arbeidet er strukturert gjennom tre hovedarenaer: Fagsamlinger i ArtEx, åpne møteplasser og deltagelse i Olympiatoppens prestasjonsmiljø.

Fagsamlinger ArtEx
Gjennom året gjennomføres det et faglig program med coaching og mentoring for ArtEx-deltakerne i tillegg til fire fagsamlinger.

TN Møteplass
De åpne møteplassene er en arena der Talent Norge kan møte aktører fra programmene, knytte kontakt med nye potensielle samarbeidspartnere og være i dialog med kulturlivet for øvrig.

Prestasjonsklyngen
Talent Norge inngår i et strategisk samarbeid med Olympiatoppens prestasjonsklynge, et prestasjonsmiljø på tvers av samfunnssektorer og inkluderer i dag virksomheter som Den Norske Opera & Ballett, NRK, Snøhetta, Akershus fylkeskommune, Smart Innovation Norway og Talent Norge.

Prestasjonskonferansen
Den årlige Prestasjonskonferansen på Operaen er klyngens største møteplass. De andre sentrale møtepunktene er Lederstimuli (fire samlinger årlig) og Utøverstimuli (to ganger årlig) – begge med utvalgte deltakere.

Les mer om våre faglige samlinger her.