TILT Grow

TILT Grow er et utviklingsprogram som skal gi unge talenter innen dans mulighet til å utøve dansen i profesjonelle rammer.

TILT Grow skal fremme fremragende prestasjoner i danseteater, samt gjøre deltakerne mer levedyktige i et felt som stadig er i endring. Fire til ti profesjonelle dansere tas hvert år ut til å delta i et ettårig talentprogram. Programmet skal produsere ett eller flere verk for og med talentene i programmet. Forestillingene skal på turné gjennom prosjektet TILT og Oslofjorden danser, dette gjøres gjennom samarbeid med kommuner, byer, kulturhus og scener i den regionen hvor prosjektene gjennomføres. Programmet inneholder en mentorordning med minimum seks møter samt flere samlinger/seminarer hvor deltakerne møter nasjonale og internasjonale kunstnere og andre relevante fagpersoner som har lykkes innenfor sitt fag.

Deltakerne i programmet skal:

  • være medskapende utøver i soloarbeid,
  • delta på en seminarrekke om forvaltning av eget kunstnerskap i samarbeid med Dansens Hus,
  • jobbe med breddeprosjekter,
  • turnere egen solo på forskjellige visningsarenaer i Viken i 2022,
  • få veiledning av en mentor gjennom hele prosjektåret.

Prosjektet gjennomføres i ulike regioner og strekker seg over ett år i hver region. Det gjennomføres i samarbeid med Dansens Hus som nasjonal arena for dans, DansiT som regionalt kompetansesenter for dans i Trondheim og Midt-Norge, Teater Innlandet samt en til flere scenekunstinstitusjoner i Akershus. Prosjektet administreres og organiseres av Panta Rei Danseteater og er en del av det nasjonale TILT-prosjektet som gjennomføres årlig.

På bildet: Edith Strand Askeland, danser i TILT Grow. 
Foto: Örtenheim Photography

Private bidragsytere
• Sparebankstiftelsen DNB
• Støtten fra Talent Norge er vedtatt under forutsetning av ytterligere privat finansiering

For mer informasjon, kontakt Anne Ekenes.

Info
Sjanger Dans
Område Akershus, Innlandet, Midt-Norge
Vedtatt 2017
Periode 2018–2023
Finansiering
Talent Norges tildeling 6,6 millioner NOK
Private bidragsytere 7,8 millioner NOK
Total støtte 14,4 millioner NOK

Hilmartalentet

Talent Norge inn i Talentprogram for unge folkemusikere.

Hilmartalentet

Nagelhus Schia Productions 2

Talentene i NSP 2 tilbys et unikt mentorprogram med teknisk, koreografisk og scenisk talentutvikling på særdeles høyt nivå i regi av Nagelhus Schia Productions.

Nagelhus Schia Productions 2
13. juni 2022

Lou Ditaranto - Danser

"Jeg mener ordet talent overskygger mye annet som er viktigere for gjennomslag, slik som ståpåvilje, egen motivasjon, en dose drøm og en stor del risiko."

Lou Ditaranto - Danser