UP

Talent Norge og Norsk Filminstitutt skal i utviklingsprogrammet for kvinnelige filmskapere (UP) jobbe for å bedre kjønnsbalansen innen norsk film.

Utviklingsprogrammet inngår i Talent Norges arbeid med å forbedre strukturer som opprettholder skjevfordeling mellom kjønnene i filmbransjen.

Programmet fokuserer i første omgang på kvinner som vil lage spillefilm og kinodokumentarer, men også de som vil jobbe med dramaserier. Det langsiktige målet med ordningen er at minst 80 % av deltakerne produserer film innen tre år etter endt deltakelse i ordningen.

Gjennom programmet får deltakerne faglige verksteder, nettverkssamlinger, egentrening og hver sin pott med midler til å ansette profesjonelle veiledere. Deltagerne får også et stipend på 50.000 kr. for å være med i programmet.

UP strekker seg over ett år, og vil fokusere på den kreative prosessen og den individuelle utviklingen som filmskaper. Ordningen er forbeholdt regissører og produsenter. Det er totalt tolv plasser, hvorav seks plasser er forbeholdt deltakere i Talent Norges satsinger. Les mer om UP og programdeltakerne her.

Utviklingsprogrammet for kvinnelige filmskapere inngår i Talent Norges kvinnesatsing.

På bildet: Julia Dahr, Elisabeth Kvithyll, Silje Evensmo Jacobsen, Yenni Lee, Johanna Pyykkö, Mona Friis Bertheussen, Ingrid Stenersen, Ingvild Søderlind, Nina Maria Barbosa Blad (Ikke tilstede: Erika Calmeyer, Julia Lindstrøm, Marja Bål Nango). Foto: Eva Rose

Private bidragsytere
• Norsk Tipping

For mer informasjon, kontakt Live Nermoen.

Info
Sjanger Film og spill
Område Nasjonal
Vedtatt 2018
Periode 2018-2019
Finansiering
Talent Norges tildeling -
Private bidragsytere -
Total støtte -

Sammen om like muligheter

Olympiatoppen og Talent Norge samarbeider om å skape like muligheter innenfor idrett og kultur. Sammen har vi etablert et femårig program, støttet av Sparebankstiftelsen DNB og Norsk Tipping.

Like muligheter
11. august 2022

Johan Ashenafi Granerud - Videoprodusent

"Tilgangen til Talent Norge sitt nettverk har senket terskelen for å knytte kontakter på tvers av ulike felt."

Johan Ashenafi Granerud - Videoprodusent
23. august 2022

Programmet Sammen om Like Muligheter lansert på Arendalsuka

Tore Øvrebø og daglig leder i Talent Norge Maria Mediaas Jørstad stod sammen på scenen under Arendalsuka for å lansere et femårig program som skal styrke inkludering innenfor kunst, kultur og idrett.

Programmet Sammen om Like Muligheter lansert på Arendalsuka