Solistkoret UNG

Med Solistkoret UNG ønsker Solistkoret å bidra til å skape en ny generasjon av ensemblesangere. Utvalgte talenter gis unike muligheter til opplæring og kompetansebygging sammen med profesjonelle musikere.

På bakgrunn av prøvesang, vil åtte til tolv sangere i aldersgruppen 18-26 år fra hele landet bli plukket ut som deltakere i talentutviklingsprogrammet, og honoreres for deltakelsen. En av målsetningene er å bidra til å legge fundamentet for fremtidige profesjonelle sangerkarrierer, og å bidra til å lette overgangen fra student til profesjonell musikertilværelse.

Gjennom samlinger ledet av Solistkorets dirigenter og kunstneriske leder Grete Pedersen vil talentene få tilgang til individuell coaching. Solistkoret skal samarbeide og utveksle erfaringer med sentrale kulturinstitusjoner.

På bildet f.v.: Ingvild Skaatan, daglig leder Det Norske Solistkor, Maria Mediaas Jørstad, daglig leder Talent Norge, Grete Pedersen, kunstnerisk leder Det Norske Solistkor og Anders Bjørnsen, leder kunst og kultur Sparebankstiftelsen DNB. Foto: Det Norske Solistkor

Private bidragsytere:

  • Sparebankstiftelsen DNB

For mer informasjon, kontakt Ingvild Skaatan.

Info
Sjanger Dans, Musikk
Område Nasjonal
Vedtatt 2020
Periode 2020-2022
Finansiering
Talent Norges tildeling 1 millioner NOK
Private bidragsytere 2,35 millioner NOK
Total støtte 3,35 millioner NOK
18. oktober 2022

Koordinering av juniorprogrammene på det klassiske feltet

Talent Norge har gitt Senter for talentutvikling Barratt Due oppdraget med koordineringen av juniorprogrammene på det klassiske feltet.

Koordinering av juniorprogrammene på det klassiske feltet
20. september 2022

Sebastian Vobes - Låtskriver

"Du kommer langt ved å bare være grei og ålreit, skriv og produser så ofte du kan, men gjør det med andre også! To/tre hoder er bedre enn ett."

Sebastian Vobes - Låtskriver
16. september 2022

Mariam Gviniashvili - Composer

"Don't wait for things to happen. Make them happen!"

Mariam Gviniashvili - Composer