Spire

Talentprogrammet Spire ble startet opp av Nordland Musikkfestuke i 2020. Bakgrunnen er Nordland Musikkfestukes posisjon som en av Norges største festivaler for klassisk musikk. Spire ble etablert med ambisjon om å skape et unikt talentprogram på høyeste nasjonale nivå for unge musikere som står ved terskelen til en profesjonell karriere.

Spire er opptatt av at det finnes flere enn én måte å gjøre karriere på. Programmet har fokus på å la nysgjerrigheten bli stimulert til å se på andre element i tillegg til det å være musiker, enten det er kulturelt entreprenørskap, som ledere, tenkere eller som en frontperson for forandring. Det er et stort behov for å skape en framtidsrettet generasjon av klassiske musikere, hvor fokus vil ligge i å gjøre kultur tilgjengelig gjennom å eksperimentere. Denne holdningen til talentutvikling har allerede gjort at programmet har knyttet til seg en mangslungen rekke foredragsholdere fra den internasjonale musikkscenen, som Sabine Frank (Director/Managing director for HarrisonParrott), Chris Denby (Advisory board for the arts) og Julia Kaiser (journalist og kulturskribent med internasjonalt nedslagsfelt). Kunstnerisk leder og mentor for programmet er Eldbjørg Hemsing.

 

Privat bidragsyter:

  • Sparebank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet

 

 

Foto: Henrik Dvergsdal

Info
Sjanger Musikk
Område Nord-Norge
Vedtatt 2022
Periode 2022 - 2023
Finansiering
Talent Norges tildeling 200 000 NOK
Private bidragsytere 200 000 NOK
Total støtte 400 000 NOK

Uredd scenekunst

Uredd er Davvi- Senter for scenekunst sitt utviklingsprogram for scenekunstnere som er i etableringsfasen og har tilknytning til Nord-Norge.

UREDD - Davvi Senter for scenekunsts talentprogram.

Open Call

Festspillene i Nord-Norges talentutviklingsprogram gir nordnorske scenekunstnere mulighet til å delta på open call med mentorordning.

Open Call
18. oktober 2022

Koordinering av juniorprogrammene på det klassiske feltet

Talent Norge har gitt Senter for talentutvikling Barratt Due oppdraget med koordineringen av juniorprogrammene på det klassiske feltet.

Koordinering av juniorprogrammene på det klassiske feltet