Talentprogram ved Arktisk Filharmoni

Mentorordningen i Arktisk Filharmoni er til for unge, talentfulle musikere under utdanning som ønsker seg erfaring og mer fag- og bransjekunnskap på sitt instrument og felt.

Kandidatene i mentorprogrammet er mellom 18-30 år, og har tilknytning til Nord-Norge. Kandidatene er sangere eller instrumentalister (orkesterinstrumenter), og har ambisjoner om framtidige karrierer som profesjonelle utøvere.

På best mulig måte skal de få hjelp til å komme seg fra statusen som talent til profesjonell, og hvert talent vil følges tett opp av en mentor fra orkestret.

En sterk relasjon mellom det profesjonelle, utøvende musikklivet – som en institusjon som Arktisk Filharmoni representerer – og de fremste talentene i landsdelen, vil kunne føre til at flere unge musikere vil være klare for å jobbe profesjonelt med god kunnskap om bransje og næringsmuligheter, og med ønske om å etablere seg i Nord-Norge etter endt utdannelse.

Kandidatene vil gjennom programmet naturlig kunne utvikle en sterk kunnskap om, og relasjon til, landsdelens profesjonelle musikkliv.

 

Bilde: Operagalla.

Talenter: Fløyte: Andrea Moby Røreng, Klarinett: Nina Emilié Karlsen

Mentorer: Fløyte: Ellen Jenssen, Klarinett: Martin Andersson

Foto: Vidar Thorbjørnsen

Private bidragsytere
• SpareBank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet

 

For mer informasjon, kontakt Geir Nordeng

Les mer her.

Info
Sjanger Musikk
Område Nord-Norge
Vedtatt 2017
Periode 2018–2025
Finansiering
Talent Norges tildeling 1,9 millioner NOK
Private bidragsytere 2 millioner NOK
Total støtte 3,9 millioner NOK

Rädji Haga

Rädji Haga er et helt nytt talentprogram i regi av det Altabaserte musikkselskapet Hedline Arts.

Rädji Haga

Talentprogrammet FRAMR

Talentprogrammet FRAMR er Hemsingfestivalens talentprogram for klassisk musikk og folkemusikk.

Talentprogrammet FRAMR
29. juni 2023

Julie Røssland har signert med Askonas Holt Lies Askonas Fellowship Program

Julie Røssland har signert med Askonas Holt Lies Askonas Fellowship Program

Julie Røssland har signert med Askonas Holt Lies Askonas Fellowship Program