Voksenåsen Vokalakademi

Voksenåsen bygger videre på de gode erfaringene fra over 25 års kursvirksomhet, gjennom å etablere et nordisk talentprogram for klassiske sangere. Programmet preges av et ønske om å hjelpe talentene til robuste livslange karrierer, i takt med sin samtid og med samarbeid på tvers av grenser, fag og sjangre.

Et sentralt nivå i talentutvikling er behovet for hjelp og oppfølging i overgangen fra student til profesjonell, og derfra videre til en internasjonal, bærekraftig karriere. Vokaltalentprogrammet ved Voksenåsen ble etablert i 2023. Kunstneriske ledere er Randi Stene og Peter Herresthal. Programmet gir erfaring og kunnskap innenfor et felt som vil kunne skape kontakter og jobbmuligheter. En modul med innføring i samtidsopera og samarbeid med nålevende komponister bidro til å utvide deltakernes nettverk og repertoar ytterligere.  Blant de som ble valgt ut var noen praktikanter ved Den Norske Opera & Ballet og Folkoperan i Stockholm. Det siste er et godt eksempel på hvordan samarbeid gir synergier når Vokaltalentprogrammet på Voksenåsen bredder og kompletterer de nordiske Young Artist-programmene.

 

På bildet: Ian Bjørsvik.  Foto: Bård Gundersen.

 

Private bidragsytere:

  • Sparebankstiftelsen DNB

 

For mer informasjon kontakt Francesca Nunn. 

Info
Sjanger Musikk
Område Nasjonal - Internasjonal
Vedtatt 2023
Periode 2023 - 2026
Finansiering
Talent Norges tildeling 2 500 000 NOK
Private bidragsytere 2 050 000 NOK
Total støtte 4 550 000 NOK
29. juni 2023

Julie Røssland har signert med Askonas Holt Lies Askonas Fellowship Program

Julie Røssland har signert med Askonas Holt Lies Askonas Fellowship Program

Julie Røssland har signert med Askonas Holt Lies Askonas Fellowship Program

(WOYS) - The Wilhelmsen Opera Studio for Young Singers

WOYS er et program for unge sangere, som nylig har fullført sin operautdannelse og som står på terskelen til et profesjonelt liv.

(WOYS) - The Wilhelmsen Opera Studio for Young Singers
11. mai 2023

Christian Blex er den nye assisterende dirigenten i GUSTAV MAHLER JUGENDORCHESTER.

Christian Blex er den nye assisterende dirigenten i GUSTAV MAHLER JUGENDORCHESTER.

Christian Blex er den nye assisterende dirigenten i GUSTAV MAHLER JUGENDORCHESTER.