Open Call

Festspillene i Nord-Norges talentutviklingsprogram gir nordnorske scenekunstnere mulighet til å delta på open call med mentorordning. Her vil det utvikles nye faglige og kunstneriske nettverk mellom det frie scenekunstfeltet og relevante internasjonale fagmiljøer.

Festspillene i Nord-Norge har de siste årene åpnet opp for nye prosjekter og samarbeid via vsin Open Call-ordning. Festspillene satser på co-produksjoner og ønsker å gi muligheten for produksjonstilskudd til det frie felt i nord. I 2019 ble ordningen revitalisert i samarbeid med Talent Norge og Sparebank1 Nord-Norge Samfunnsløftet, der et nytt mentorprogram for prosjektene ble introdusert. Talentsatsningen er tverrkunstnerisk og har som formål å gi kunstnerne fra alle disipliner trygghet, forutsigbarhet og bedre forutsetninger for å ta kunstnerisk risiko.

Satsningen har minst 6 aktive kunstnere til enhver tid og det utlyses etter nye prosjekter hver sommer. Kunstnerne i ordningen tilbys co-produksjonsmidler på kr. 150 000 og prosjektet har sin urpremiere hos Festspillene 2 år etter innvilget søknad.

Mentorordningen gir Open Call-prosjektene en internasjonal dimensjon. Kunstnere med tilknytning til Nord-Norge blir koblet sammen med internasjonale kunstnere eller programmere/kuratorer, alt etter hva deres prosjekt har av behov. Mentorene håndplukkes av Festspillene i Nord-Norge i samarbeid med kunstnerne selv. Mentorene følger prosessen hele veien og møter kunstnerne digitalt og fysisk mens prosjektet er under utvikling. Under Kulturnatt i Harstad har kunstnerne arbeidsvisning og det gis mulighet for feedback fra mentor, FiNN og andre kunstnere som er aktive i satsningen. Gjennom mentorordningen utvikles prosjektet i dialog med det internasjonale kunstfeltet og er med på å styrke det nordnorske kunstfeltet. 

 

Festspillene i Nord-Norge har siden 1964 vært en sentral aktør innen utvikling, presentasjon og produksjon av kunst fra og for nord. De har et særlig ansvar for å utvikle nye produksjoner fra nord og er en proaktiv co-produsent for det arktiske kunstfeltet. 

Private bidragsytere

  • Sparebank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet

For mer informasjon, kontakt Eirin Lindtner Storesund

Les mer om programmet her.

Bildet er knyttet til prosjektet “Šlobboten” av Sondre Närva Pettersen som har urpremiere under Festspillene i 2024. 

Foto: Visuello

Info
Sjanger Scene
Område Nord-Norge
Vedtatt 2019
Periode 2019-2025
Finansiering
Talent Norges tildeling 1 474 000 NOK
Private bidragsytere 1 474 000 NOK
Total støtte 2 948 000 NOK
14. juli 2024

– Mentorskapet utvider definitivt horisonten min

ArtEx-deltager Mark Tholander utforsker hva som ligger i begrepene familie og fellesskap. I en eksperimenterende fase av kunstnerskapet får han råd fra mentorene Haeju Kim og Ed Atkins.

– Mentorskapet utvider definitivt horisonten min

Rädji Haga

Rädji Haga er et helt nytt talentprogram i regi av det Altabaserte musikkselskapet Hedline Arts.

Rädji Haga

Talentprogrammet FRAMR

Talentprogrammet FRAMR er Hemsingfestivalens talentprogram for klassisk musikk og folkemusikk.

Talentprogrammet FRAMR