UREDD - Davvi Senter for scenekunsts talentprogram.

Uredd er Davvi- Senter for scenekunst sitt utviklingsprogram for scenekunstnere som er i etableringsfasen og har tilknytning til Nord-Norge.

Uredd er Davvi- Senter for scenekunst sitt utviklingsprogram for scenekunstnere som er i etableringsfasen og har tilknytning til Nord-Norge

Uredd skal gi en faglig ramme og praktiske verktøy som stimulerer til kunstnerisk utvikling. Programmet skal gi et løft for talentfulle scenekunstnere i det frie feltet. Innhold og form er utviklet gjennom erfaringer fra blant kunstnere i nettverket RadArt i Tromsø, og nå videreføres det av Davvi - Senter for scenekunst. Davvi fungerer som en arena for idéutvikling, nye samarbeid, erfaringsutveksling og veiledning. Gjennom Uredd formaliseres erfaring og kompetanse i nettverket, ikke minst gjøres det tilgjengelig for flere.

Programmet henvender seg til scenekunstnere innen alle sjangre som vil videreutvikle sitt kunstneriske uttrykk, drive sin egen kunstneriske virksomhet i det frie/prosjektbaserte feltet og vil etablere sitt kunstnerskap i tilknytning til det nordnorske scenekunstmiljøet. Kandidater søker til programmet med et kunstnerisk prosjekt, en kunstnerisk ambisjon eller en metode for kunstnerisk fordypning, som skal utvikles og iscenesettes/presenteres i løpet av programperioden.

Gjennom mentorskap, fagsamlinger og det å raskt bli del av et nettverk med andre profesjonelle kunstnere skal deltagerne stimuleres til å etablere egen virksomhet og utvikle sin kunstfaglige potensiale.

 

Foto: Silje L Kvammen

På bildetekst: Uredd fagsamling i Kirkenes. Samtale om barentsregionene og samarbeid. 

 

Private bidragsytere

• SpareBank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet

For mer informasjon, kontakt Jenny Svensson.

Les mer her.

Info
Sjanger Scene
Område Nord-Norge
Vedtatt 2017
Periode 2017–2024
Finansiering
Talent Norges tildeling 2 500 000 NOK
Private bidragsytere 2 500 000 NOK
Total støtte 5 000 000 NOK

Hålogaland Teaters Talentsatsing

Talentprogrammet skal favne skuespillere mellom 18 og 30 år som har et ønske om et profesjonelt virke i Nord-Norge.

Hålogaland Teaters Talentsatsing

Open Call

Festspillene i Nord-Norges talentutviklingsprogram gir nordnorske scenekunstnere mulighet til å delta på open call med mentorordning.

Open Call
19. september 2022

Marita Isobel Solberg

"Jeg blir veldig inspirert av åpne mennesker som deler og samarbeider uten frykt, de som lytter."

Marita Isobel Solberg