UREDD - Davvi Senter for scenekunsts talentprogram.

Uredd er Davvi- Senter for scenekunst sitt utviklingsprogram for scenekunstnere som er i etableringsfasen og har tilknytning til Nord-Norge.

Uredd er Davvi- Senter for scenekunst sitt utviklingsprogram for scenekunstnere som er i etableringsfasen og har tilknytning til Nord-Norge

Uredd skal gi en faglig ramme og praktiske verktøy som stimulerer til kunstnerisk utvikling. Programmet skal gi et løft for talentfulle scenekunstnere i det frie feltet. Innhold og form er utviklet gjennom erfaringer fra blant kunstnere i nettverket RadArt i Tromsø, og nå videreføres det av Davvi - Senter for scenekunst. Davvi fungerer som en arena for idéutvikling, nye samarbeid, erfaringsutveksling og veiledning. Gjennom Uredd formaliseres erfaring og kompetanse i nettverket, ikke minst gjøres det tilgjengelig for flere.

Programmet henvender seg til scenekunstnere innen alle sjangre som vil videreutvikle sitt kunstneriske uttrykk, drive sin egen kunstneriske virksomhet i det frie/prosjektbaserte feltet og vil etablere sitt kunstnerskap i tilknytning til det nordnorske scenekunstmiljøet. Kandidater søker til programmet med et kunstnerisk prosjekt, en kunstnerisk ambisjon eller en metode for kunstnerisk fordypning, som skal utvikles og iscenesettes/presenteres i løpet av programperioden.

Gjennom mentorskap, fagsamlinger og det å raskt bli del av et nettverk med andre profesjonelle kunstnere skal deltagerne stimuleres til å etablere egen virksomhet og utvikle sin kunstfaglige potensiale.

 

Foto: Silje L Kvammen

På bildetekst: Uredd fagsamling i Kirkenes. Samtale om barentsregionene og samarbeid. 

 

Private bidragsytere

• SpareBank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet

For mer informasjon, kontakt Jenny Svensson.

Les mer her.

Info
Sjanger Scene
Område Nord-Norge
Vedtatt 2017
Periode 2017–2024
Finansiering
Talent Norges tildeling 3 475 000 NOK
Private bidragsytere 3 475 000 NOK
Total støtte 6 950 000 NOK

Rädji Haga

Rädji Haga er et helt nytt talentprogram i regi av det Altabaserte musikkselskapet Hedline Arts.

Rädji Haga

Voksenåsen Vokalakademi

Voksenåsen vokalakademi er et nordisk talentprogram for klassiske sangere.

Voksenåsen Talentprogram
19. september 2022

Patrick Hilmar Ingvaldsen - Skuespiller

Jeg er utrolig takknemlig for at NyeNational har gitt meg mulighet til å jobbe på Nationaltheatret. Det er en fantastisk arbeidsplass med vanvittig dyktige folk i alle ledd. Jeg lærer hver eneste dag!

Patrick Hilmar Ingvaldsen - Skuespiller