Samarbeidspartnere

Talent Norge samler krefter blant private bidragsytere og inngår i strategisk samarbeid med andre kulturinstitusjoner.