UP

Talent Norge og Norsk Filminstitutt skal i utviklingsprogrammet for kvinnelige filmskapere (UP) jobbe for å bedre kjønnsbalansen innen norsk film.

Utviklingsprogrammet inngår i Talent Norges arbeid med å forbedre strukturer som opprettholder skjevfordeling mellom kjønnene i filmbransjen.

Programmet fokuserer i første omgang på kvinner som vil lage spillefilm og kinodokumentarer, men også de som vil jobbe med dramaserier. Det langsiktige målet med ordningen er at minst 80 % av deltakerne produserer film innen tre år etter endt deltakelse i ordningen.

Gjennom programmet får deltakerne faglige verksteder, nettverkssamlinger, egentrening og hver sin pott med midler til å ansette profesjonelle veiledere. Deltagerne får også et stipend på 50.000 kr. for å være med i programmet.

UP strekker seg over ett år, og vil fokusere på den kreative prosessen og den individuelle utviklingen som filmskaper. Ordningen er forbeholdt regissører og produsenter. Det er totalt tolv plasser, hvorav seks plasser er forbeholdt deltakere i Talent Norges satsinger. Les mer om UP og programdeltakerne her.

Utviklingsprogrammet for kvinnelige filmskapere inngår i Talent Norges kvinnesatsing.

På bildet: Julia Dahr, Elisabeth Kvithyll, Silje Evensmo Jacobsen, Yenni Lee, Johanna Pyykkö, Mona Friis Bertheussen, Ingrid Stenersen, Ingvild Søderlind, Nina Maria Barbosa Blad (Ikke tilstede: Erika Calmeyer, Julia Lindstrøm, Marja Bål Nango). Foto: Eva Rose

Private bidragsytere
• Norsk Tipping

For mer informasjon, kontakt Live Nermoen.

Info
Sjanger Film og spill
Område Nasjonal
Vedtatt 2018
Periode 2018-2019
Finansiering
Talent Norges tildeling -
Private bidragsytere -
Total støtte -
10. februar 2022

Talent Norge gratulerer Filmskapere med Oscar-nominasjoner

«Verdens verste menneske» er nominert til Oscar for beste internasjonale film og beste originalmanus.

Talent Norge gratulerer Filmskapere med Oscar-nominasjoner

Miniportrett: Elisa Pirir

Talent Norge og Norsk Tipping har etablert et samarbeid med mål om å bidra til like muligheter på toppnivå innenfor kunstfeltet. Det har resultert i flere initiativer og konkrete prosjekter.

Miniportrett: Elisa Pirir
09. desember 2021

– Jeg tror det blir veldig bra å få et mer profesjonelt nettverk

Niilas er en av fem deltakere i Talent Norges nye PopUp-satsing, et ettårig program innen rytmisk musikk for ambisiøse 18- til 25-åringer som allerede holder høyt kunstnerisk nivå.

– Jeg tror det blir veldig bra å få et mer profesjonelt nettverk