Solistkoret UNG

Med Solistkoret UNG ønsker Solistkoret å bidra til å skape en ny generasjon av ensemblesangere. Utvalgte talenter gis unike muligheter til opplæring og kompetansebygging sammen med profesjonelle musikere.

På bakgrunn av prøvesang, vil åtte til tolv sangere i aldersgruppen 18-26 år fra hele landet bli plukket ut som deltakere i talentutviklingsprogrammet, og honoreres for deltakelsen. En av målsetningene er å bidra til å legge fundamentet for fremtidige profesjonelle sangerkarrierer, og å bidra til å lette overgangen fra student til profesjonell musikertilværelse.

Gjennom samlinger ledet av Solistkorets dirigenter og kunstneriske leder Grete Pedersen vil talentene få tilgang til individuell coaching. Solistkoret skal samarbeide og utveksle erfaringer med sentrale kulturinstitusjoner.

På bildet f.v.: Ingvild Skaatan, daglig leder Det Norske Solistkor, Maria Mediaas Jørstad, daglig leder Talent Norge, Grete Pedersen, kunstnerisk leder Det Norske Solistkor og Anders Bjørnsen, leder kunst og kultur Sparebankstiftelsen DNB. Foto: Det Norske Solistkor

Private bidragsytere:

  • Sparebankstiftelsen DNB

For mer informasjon, kontakt Ingvild Skaatan.

Info
Sjanger Dans, Musikk
Område Nasjonal
Vedtatt 2020
Periode 2020-2022
Finansiering
Talent Norges tildeling 1 millioner NOK
Private bidragsytere 2,35 millioner NOK
Total støtte 3,35 millioner NOK
27. juni 2022

Peder Niilas Tårnesvik - Musiker

"Det å starte med musikk og produksjon ble som et kreativt sort hull for meg, og jeg falt hodet først, langt langt inn. Det fylte et tomrom, med uendelig takhøyde for nivå, interesse og utfolding."

Peder Niilas Tårnesvik - Musiker
20. juni 2022

Hilja Løvvik - Artist

"Det aller meste av det jeg gjør synes jeg er så gøy at jeg må jobbe mer for å roe ned enn å gire opp."

Hilja Løvvik - Artist

Unge Talenter Nord

Unge talenter Nord (UtN) er et regionalt talentutviklingsprogram for spesielt interesserte og talentfulle unge elever i musikk fra Nord-Norge i alderen 12 –19 år.

Unge Talenter Nord