NyeNational

Med NyeNational vil Nationaltheatret å gi en utvalgt gruppe talenter innen skuespillfaget muligheter til å videreutvikle sitt talent over tid og med Nationaltheatrets ulike ressurser til rådighet.

Nationaltheatret ønsker å satse målrettet på nye talenter over tid og mener at møtet mellom de nye og de etablerte vil styrke både den som er i starten av sin karriere, norsk scenekunstfelt generelt og Nationaltheatret spesielt.

Ordningen går over tre år og vil innebære at inntil sju talenter årlig ansettes som skuespillere i 100 prosent stilling med lønn ved Nationaltheatret. Deltakerne kan være i ordningen i ett til to år og vil utgjøre et eget ensemble med faste møtepunkt. Det vil skreddersys et opplegg for dem med både interne og eksterne bidragsytere.

Deltakerne velges ut gjennom en søknads- og auditionprosess, hvor det i rekrutteringsarbeidet vil legges vekt på mangfold og jevn kjønnsbalanse. Det opprettes et faglig råd som vil velge ut søkere som går videre til audition. Faglig råd består av teatersjef, dramaturg og en skuespiller fra Nationaltheatret i tillegg til ekstern regissør og teatersjef.

Private bidragsytere
• Sparebankstiftelsen DNB

I tillegg er Nationaltheatret bidragsyter i satsingen.

På bildet: Yusuf Toosh Ibra, Maria Kristine Hildonen, Jacob Jensen, Jonas Hoff Oftebro, Monica Dybwad, Peiman Azizpour og Maria Lingfors utgjør det andre skuespillerkullet av NyeNational.
Foto: Øyvind Eide/Nationaltheatret

For mer informasjon, kontakt Kristin Fladmoe Wolmer.

Info
Sjanger Scene
Område Nasjonal
Vedtatt 2019
Periode 2020-2022
Finansiering
Talent Norges tildeling 4 500 000
Private bidragsytere 4 500 000
Total støtte 9 000 000
27. april 2020

Møt talentene i TekstLab Inkubator

Nåværende og tidligere talenter i TekstLab Inkubator.

Møt talentene i TekstLab Inkubator

Riddu Sessions

Programmet Riddu Sessions skal bidra til kunstnerisk vekst for talenter som utpekes som Årets unge kunstner under Riddu Riđđu-festivalen.

Riddu Sessions

TI Ung på Politisk korrekt teaterfestival

Over fire dager presenterer Teater Innlandet over 30 store og små forestillinger og arrangementer, fra inn- og utland, som alle har til felles at de er både viktige og engasjerende.

TI Ung på Politisk korrekt teaterfestival