TekstLab Inkubator

TekstLab Inkubator er en arena for nyskapende kunstuttrykk innen fri scenekunst og et individuelt tilpasset talentprogram for utvalgte unge kunstnere med kunstnerisk særpreg.

Inkubator-programmet skal gi kunstnerne mulighet til å fordype seg over lengre tid i utviklingen av sitt kunstnerskap. Hver utøver jobber tett sammen med en fast mentor og andre veiledere med ulik fagkompetanse i et dynamisk samspill tilpasset prosessen og kunstnerens behov. Kunstnerens egne premisser legges til grunn, og det gis tid til å eksperimentere og prøve ut ideer og tverrkunstneriske, performative uttrykk. 

Programmet skaper møteplasser for de unge kunstnere og nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Utøverne deltar ved tilrettelagte kunstner-residenser i utlandet og viser sitt arbeid under utvikling på festivaler og arrangementer i regi av TekstLab og andre aktører. Det arrangeres jevnlig kurs knyttet til de unge kunstnernes behov slik at de etter inkubatorperioden skal være trygge og selvstendige aktører i kunsten. 

På bildet: Christian Beharie. Foto: Tale Hendnes.

Private bidragsytere
• Sparebankstiftelsen DNB
• Bergesenstiftelsen

For mer informasjon, kontakt Shanti Brahmachari.

Info
Sjanger Scene
Område Oslo
Vedtatt 2015
Periode 2015–2022
Finansiering
Talent Norges tildeling 4,5 millioner NOK
Private bidragsytere 5,4 millioner NOK
Total støtte 9,9 millioner NOK
27. april 2020

Møt talentene i TekstLab Inkubator

Nåværende og tidligere talenter i TekstLab Inkubator.

Møt talentene i TekstLab Inkubator

Riddu Sessions

Programmet Riddu Sessions skal bidra til kunstnerisk vekst for talenter som utpekes som Årets unge kunstner under Riddu Riđđu-festivalen.

Riddu Sessions

TI Ung på Politisk korrekt teaterfestival

Over fire dager presenterer Teater Innlandet over 30 store og små forestillinger og arrangementer, fra inn- og utland, som alle har til felles at de er både viktige og engasjerende.

TI Ung på Politisk korrekt teaterfestival