Atelier Kunstnerforbundet

Atelier Kunstnerforbundet er et utviklingsprogram for nyetablerte kunstnere innen billedkunstfeltet.

Atelier Kunstnerforbundet (AKF) er både et atelierfelleskap, et nettverk av kunstinteresserte og nybrottsarbeid innen kunstformidling. Alle produksjoner fra AKF har til felles at tiltakene når nye brukere av kunst og øker kompetansen hos de skapende kunstnerne, men også hos publikum.

Kunstnerne i programmet får tilgang på et atelier midt i Oslo sentrum som driftes av et av Oslos eldste og mest sentrale kunstnerstyrte gallerier. Ordningen gir kunstnerne et skreddersydd mentorprogram bestående av mentorkunstnere som tilbys atelier side om side med de nyetablerte kunstnerne. Kunstnerforbundet vil tilby direkte rådgivning og oppfølging i tillegg til de fordelene den umiddelbare nærheten til kunstinstitusjonen byr på hva gjelder tilgang på fagkompetanse, nettverk og ressurser.

Programmet skal styrke koblingen mellom produksjonsleddet og kunnskapsformidlingen gjennom å skape rom for formidlingsinitiativer og publikumsrettede aktiviteter utviklet av kunstnerne selv i dialog med relevante samarbeidspartnere.

Foto: På bildet: Karianne Stensland, Magdalena Kotkowska, Erika Stöckel, Nikhil Vettukattil og Sille Storihle

Private bidragsytere
• Sparebankstiftelsen DNB
• Bildende Kunstneres Hjelpefond
• Fritt Ord

For mer informasjon, kontakt
daglig leder Kjersti Solbakken, kjersti@kunstnerforbundet.no

Info
Sjanger Visuell kunst
Område Oslo
Vedtatt 2018
Periode 2018-2023
Finansiering
Talent Norges tildeling 4,4 millioner NOK
Private bidragsytere 4,4 millioner NOK
Total støtte 8,8 millioner NOK

Riddu Sessions

Programmet Riddu Sessions skal bidra til kunstnerisk vekst for talenter som utpekes som Årets unge kunstner under Riddu Riđđu-festivalen.

Riddu Sessions
09. februar 2022

– Jeg håper å bli enda mer etablert som kunstner i Norge

Idun Baltzersen har allerede godt fotfeste i svenske kunstmiljøer, men tror at ArtEx-programmet kan gi uvurderlig drahjelp til å bli et etablert navn i hjemlandet.

– Jeg håper å bli enda mer etablert som kunstner i Norge
19. januar 2022

Talent Norge presenterer Sandra Mujinga i SOLO OSLO-serien sammen med MUNCH og Canica

Sandra Mujinga er først ut i programmet, når Talent Norge sammen med MUNCH og Canica sparker i gang sin nye satsing på lokale samtidskunstnere i SOLO OSLO-serien.

Talent Norge presenterer Sandra Mujinga i SOLO OSLO-serien sammen med MUNCH og Canica