Nordisk Showcase

Nordisk Showcase gir utvalgte band mulighet til å presentere seg under Oslo Jazzfestival, delta i mesterklasser og spille konserter sammen med anerkjente jazzmusikere.

Utviklingsprogrammet Nordisk Showcase er innrettet mot talentfulle jazzmusikere i alderen 20 til 30 år. Programmet tilrettelegger for talentutvikling, nettverksbygging og kompetanseutveksling på tvers av konservatoriene, som arbeider med jazz og improvisasjon og er en nordisk møteplass for talentfulle jazzmusikere. I løpet av festivalen introduseres talentene for festivalens artister, internasjonale jazzjournalister og bransjefolk. De deltar i mesterklasser og bransjekurs med ulike temaer og opptrer i profesjonelle settinger foran et stort publikum.

Oslo Jazzfestivals programråd står for utvelgelsen av bandene. Norges musikkhøgskole er hovedsamarbeidspartner i satsingen, i tillegg til NTNU og et nettverk av høgskoler i Norge og Norden, som synliggjør Nordisk Showcase i sine respektive land. Talenter fra hele Norden kan søke.

Foto: Oda Hveem

Private bidragsytere
• Bergesenstiftelsen

For mer informasjon, kontakt Edvard Askeland.

Info
Sjanger Musikk
Område Nordisk
Vedtatt 2017
Periode 2017–2019
Finansiering
Talent Norges tildeling 450 000 NOK
Private bidragsytere 450 000 NOK
Total støtte 900 000 NOK