Solistkoret UNG

Med Solistkoret UNG ønsker Solistkoret å bidra til å skape en ny generasjon av ensemblesangere. Utvalgte talenter gis unike muligheter til opplæring og kompetansebygging sammen med profesjonelle musikere.

På bakgrunn av prøvesang, vil åtte til tolv sangere i aldersgruppen 18-26 år fra hele landet bli plukket ut som deltakere i talentutviklingsprogrammet, og honoreres for deltakelsen. En av målsetningene er å bidra til å legge fundamentet for fremtidige profesjonelle sangerkarrierer, og å bidra til å lette overgangen fra student til profesjonell musikertilværelse.

Gjennom samlinger ledet av Solistkorets dirigenter og kunstneriske leder Grete Pedersen vil talentene få tilgang individuell coaching. Solistkoret skal samarbeide og utveksle erfaringer med sentrale kulturinstitusjoner.

På bildet f.v.: Ingvild Skaatan, daglig leder Det Norske Solistkor, Maria Mediaas Jørstad, daglig leder Talent Norge, Grete Pedersen, kunstnerisk leder Det Norske Solistkor og Anders Bjørnsen, leder kunst og kultur Sparebankstiftelsen DNB. Foto: Det Norske Solistkor

Private bidragsytere:

  • Sparebankstiftelsen DNB

For mer informasjon, kontakt Ingvild Skaatan.

Info
Sjanger Dans, Musikk
Område Nasjonal
Vedtatt 2020
Periode 2020-2022
Finansiering
Talent Norges tildeling 1 millioner NOK
Private bidragsytere 2,35 millioner NOK
Total støtte 3,35 millioner NOK
25. mai 2020

Cloud Exit-talent Torje Spilde er landets nye housemusikk-håp

"Entusiaster av dansemusikk i Norge må prise seg lykkelige, for Third Attempt kan bli en av de store arvtagerne. Han er noe av det beste ut av Norge de siste par årene", skriver Subjekts anmelder.

Cloud Exit-talent Torje Spilde er landets nye housemusikk-håp
22. mai 2020

– A mentoring program is refined because it helps students to advance, says master conductor and mentor Sascha Goetzel

According to the Viennese conductor Sascha Goetzel the best way to help young conducting students is to give them hands-on experience of what it is like to stand in front of an orchestra.

– A mentoring program is refined because it helps students to advance, says master conductor and mentor Sascha Goetzel
22. mai 2020

Opptakt-dirigent Daniel Reith til HarrisonParrott

Torsdag 21. mai fikk Opptakt-vinner Daniel Reith drømmen oppfylt og tilbud om fullverdig artist-management avtale med Jasper Parrott i det verdensledende managementet Harrison Parrot.

Opptakt-dirigent Daniel Reith til HarrisonParrott