Om ArtEx

Talentutviklingsprogrammet ArtEx er etablert for å ivareta kunstnere på høyeste nivå på tvers av sjanger innen utøvende kunstfag og film i Norge. Programmet er etablert av Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB i samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo, Den norske filmskolen på Lillehammer og Norges musikkhøyskole.

ArtEx Programmet er åpent for nyutdannede utøvere uavhengig av utdanningsinstitusjon.

Talentene tilknyttet ArtEx er i overgangen mellom fullført utdanning og etablering av en nasjonal og internasjonal karriere.

ArtEx-programmet er tredelt, bestående av mentorering, coaching og fagseminarer, hvor høgskolene bidrar med faglig kompetanse, ressursbruk og deltakelse i programmet.

Et hovedfokus i programmet vil være deling av erfaringer og systematisk kompetanse­ bygging om talentutvikling som kan formidles videre. Prosjektet har både en individuell del tilpasset det enkelte talent og en åpen del som inkluderer Talent Norges øvrige satsinger.

Et faglig råd har det faglige ansvaret for programmets innhold, innstiller talenter til programmet og engasjerer mentorer og bidrar med sitt nettverk.

 • ArtEx skal ivareta kunstnere på høyeste nivå på tvers av sjanger innen utøvende kunstfag og film.
 • ArtEx er et kunnskapsbasert tilbud over to år med individuell oppfølging, fagsamlinger, nettverkssamlinger, personlig mentorering og veiledning.
 • ArtEx skal styrke og utvikle kunnskap og kompetanse om talentutvikling for utøvende kunst og film. Deling av fagkunnskap og erfaringer på tvers av sjanger er en forutsetning for programmet og for deltakerne.
 • ArtEx søker etter aktuelle kandidater som har vist et stort kunstnerisk talent innenfor sitt fagfelt. Deltakeren skal normalt ha fullført høyeste utdanning innen fagfeltet og ha påbegynt en profesjonell utøvende karriere.
 • ArtEx ønsker å ivareta landets fremste talenter innenfor utøvende kunstfag og film, i overgangen mellom fullført utdanning og etablering av en nasjonal og internasjonal karriere. Programmet er deltid og ulønnet og ment til å kombineres med arbeid.
 • ArtEx rekrutterer nasjonalt og internasjonalt, uavhengig av hvilken institusjon kandidatene er utdannet ved.
 • ArtEx er etablert med økonomisk støtte fra Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB.

Hvem kan søke ArtEx?

ArtEx søker etter aktuelle kandidater som har vist et stort kunstnerisk talent innenfor sitt fagfelt. Kandidatene skal normalt ha fullført høyeste utdanning innen fagfeltet og være i gang med en profesjonell utøvende karriere innen teater, dans, opera, film og musikk. 

Kandidater med bachelor, uten fullført høyeste utdanning, kan også søke seg til ArtEx.

Kriterier for å søke seg til Programme of Excellence in Performing Arts and Film 
2019 – 2020:

 • Kunstneren rekrutteres nasjonalt og internasjonalt, uavhengig av hvilken institusjon vedkommende er utdannet ved.
 • Kunstneren har sin utdannelse fra Norge, eller er norsk og utdannet i utlandet.
 • Kunstneren skal normalt ha fullført høyeste utdanning innen fagfeltet teater, dans, opera, film og musikk.
 • Kunstneren bør ha påbegynt en profesjonell utøvende karriere.
 • Kunstneren forventes å delta aktivt i kunnskapsdeling med øvrige talentutviklingsprogrammer knyttet til Talent Norge.
 • Kunstneren som velges til ArtEx forventes å kunne delta på hele i programmet som strekker seg over en periode på to år. Programmet er deltid og ulønnet og ment til å kombineres med arbeid.

Programmet er rettet mot de fremste talenter innenfor fagfeltet teater, dans, opera, film og musikk.

Kontakt ArtEx

Prosjektleder Monica Borg Fure

E-post: monica@talentnorge.no

Tel: +47 926 35 471