Vår uviklingsfilosofi

Erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling er en sentral del av Talent Norges virksomhet. Arbeidet er strukturert gjennom tre hovedarenaer: Fagsamlinger i ArtEx, åpne møteplasser (TN Møteplass) og deltagelse i Olympiatoppens prestasjonsklynge.