Festspillene i Bergen LIVE 28. mai 2020 kl. 21.00: Moddi

28.05.2020 / Varangerfestivalens bestillingsverk "Northern Soul" ble i 2019 lagd av artisten Moddi under navnet "Det nye nord". Nå har "Det nye nord" vært framført på Festspillene i Bergen.

I prosjektet «Det nye nord» ønsker Moddi å bryte med gamle klisjeer om Nord-Norge, og bygge et nytt, mer tidsriktig bilde av hvordan vi lever, arbeider og forstår oss selv i vår nordligste landsdel.

Nord-Norge har endret seg raskt de siste tiårene – fra avsondrede bonde- og fiskersamfunn til høyteknologisk industri og en umettelige oppdrettsnæring. Likevel er det som om folks bilde av landsdelen er stivnet i det gamle: i sjarker, rorbuer og reinsdyr. Gjennom sangene forsøker Moddi å tegne et bilde av det nye Nord-Norge, ei ny tid.

For Moddi er "Det nye nord" startskuddet for et større prosjekt hvor målet er å etablere en norskspråklig, slagkraftig visepop som er relevant for vår egen tid.

- Jeg har hentet inspirasjon fra smelteverkene, bergverkene, lakseoppdrettene, romfartsmiljøet og alle de andre næringene som ikke «passer inn» i det klassiske røster fra den nordnorske visekanonen, spesielt den udødelige visejazzen til Arvid Hansen og Tove Karoline Knutsen.

Foto: Jørgen Nordby

Unge Talenter Nord

Unge talenter Nord (UtN) er et regionalt talentutviklingsprogram for spesielt interesserte og talentfulle unge elever i musikk fra Nord-Norge i alderen 12 –19 år.

Unge Talenter Nord

Riddu Sessions

Programmet Riddu Sessions skal bidra til kunstnerisk vekst for talenter som utpekes som Årets unge kunstner under Riddu Riđđu-festivalen.

Riddu Sessions
28. januar 2022

Riddu Riđđu utlyser: Årets unge kunstner 2022

Riddu Riđđu ønsker å gi unge samiske kunstnere en mulighet til å utvikle sitt talent og synliggjøres nasjonalt og internasjonalt. Søknadsfrist er 15. februar.

Riddu Riđđu utlyser: Årets unge kunstner 2022