Miniportrett: Adel Khan Farooq

Talent Norge og Norsk Tipping har etablert et samarbeid med mål om å bidra til like muligheter på toppnivå innenfor kunstfeltet. Det har resultert i flere initiativer og konkrete prosjekter.

I en serie miniportretter løfter vi frem talenter knyttet til enkelte av disse prosjektene. I denne korte filmen kan du bli bedre kjent med regissør Adel Khan Farooq i talentprogrammet UP 2.0.

Relatert

Miniportrett: Elisa Pirir

Talent Norge og Norsk Tipping har etablert et samarbeid med mål om å bidra til like muligheter på toppnivå innenfor kunstfeltet. Det har resultert i flere initiativer og konkrete prosjekter.

Miniportrett: Elisa Pirir
02. februar 2021

Dette er talentene som skal prege norsk filmbransje i årene som kommer

Bli bedre kjent med UP 2.0-talentene.

Dette er talentene som skal prege norsk filmbransje i årene som kommer

Like muligheter

I Talent Norges Like muligheter-satsing arbeider vi i samarbeid med Norsk Tipping aktivt for å sikre like muligheter for alle talenter i Talent Norges satsinger.

Like muligheter