FRIKAR X - nytt fokus, 3 nye år og 6 nye talent

02.01.2021 / FRIKAR X har fått fornya tillitt fra Talent Norge og har i høst gjennomført prøvedans for tre nye år. I et pandemiår med få prøvedansere ble søknadsbunken stor. Bare 14 ble invitert til 5-dagers prøvedans i Valdres hvorav seks ble tatt inn som medlemmer. Disse fikk en prøvesmak på programmets nye fokus: Rytmisk dans som ser bakover og satser fremover. De neste tre åra av FRIKAR X er støtta av Talent Norge, Sparebankstiftelsen DNB, Anders Jahres humanitære stiftelse og Gnistfonden.

FRIKAR X har fått fornya tillitt fra Talent Norge og har i høst gjennomført prøvedans for tre nye år. I et pandemiår med få prøvedansere ble søknadsbunken stor. Bare 14 ble invitert til 5-dagers prøvedans i Valdres hvorav seks ble tatt inn som medlemmer. Disse fikk en prøvesmak på programmets nye fokus:

"Rytmisk dans som ser bakover og satser fremover."

Her vil den rytmiske kvaliteten i norsk folkedans være utgangspunkt for utforsking av 6000 år med arkeologiske funn av dans i Norge. Mestere innen hip hop og andre rytmiske dansesjangre vil også tilføre programmet et friskt perspektiv på groove som metode for å frigjøre seg sjøl. 

- FRIKAR X vil de neste årene samarbeide med arkeologer, musikkarkeologer, religionsvitere og psykologer for å tilføre morgendagens skapere av dansekunst ny kunnskap om dansens røtter, forteller fagansvarlig Hallgrim Hansegård. Han er i full gang med å planlegge et storstilt formidlingsprosjekt med talentene i 2022, blant anna inspirert av dans på helleristninger.

- I FRIKAR X reindyrker vi den frigjørende krafta av et sjangerkryssende fellesskap over tre år. Vi ønsker å gi utdanna bevegelseskunstnere et trygt miljø å finne sin kunstneriske identitet i. De neste åra ønsker vi å ta i bruk potensialet av å samarbeide med andre Talent Norge-satsinger i enda større grad. Blant anna vil vi satse på film og VR for å gi danserne god erfaring med alternative uttrykksformer til de sceniske som er sårbart avhengig av levende publikum. Talent Norge knytter de ulike ambisiøse kunstmiljø sammen. Det er akkurat hva vi trenger for å gjøre oss omstillingsdyktige i en utfordrende tid, forteller Hansegård.

De seks dansekunstnerne som kom gjennom nåløyet er:

  • Sathieshnaa Sivamohan, 22 år fra Tvedestrand. Bakgrunn i breaking og bharatanatyam (indisk, klassisk dans.)
  • Veslemøy Odland, 24 år fra Haugesund. Bakgrunn i jazz og hip hop.
  • Pernille Nansen, 23 år fra Bærum. Bakgrunn i jazz.
  • Zelda Lyseng Storeng, 22 år fra Oslo. Bakgrunn i nysirkus og samtidsdans.
  • Dina Enoksen Elvehaug, 27 år fra Asker. Bakgrunn i samtidsdans.
  • Julianne Solli, 24 år fra Bærum. Bakgrunn i samtidsdans.

"FRIKAR X tilbyr rom og frihet til å lære, utforske, dele og skape. Dette er helt et fantastisk tilbud, og gjør ekstra godt i disse ustabile tider!" - 
Zelda Lyseng Karlsen

De som fortsetter i sitt treårige løp er folkedanserne Sikia Chi Masters Heien (Rogaland), Anna Opsahl (Valdres), Eilif Hellum Noraker (Valdres), Nikolaj Bo Fischer (Nesodden), Håkon Håvelsrud Odden (Valdres), Jon Bugge Mariussen (Nesodden) og samtidsdanserne Maren Hjertø (Ski), Nora Svenning (Bærum) og Sara Enger Larsen (Moss) og sirkuskunstneren Abigael Winsvold (Horten).

De neste tre åra av FRIKAR X er støtta av Talent Norge, Sparebankstiftelsen DNB, Anders Jahres humanitære stiftelse og Gnistfonden. 

Les mer om hvordan talentene opplevde audition og det å være del av FRIKAR X her.

Fakta om FRIKAR X

FRIKAR X starta i 2017 og er det første programmet Talent Norge satsa på i det frie dansefeltet. Programmet har gjennom produksjonene SLEPP, Draumefangaren og SKAUT nådd et bredt publikum nasjonalt og internajonalt og vært et springbrett for de 15 talenta. De har også fått være med i skapende prosesser og på turnéer i møtet mellom norsk folkedans, samtidsdans og akrobatikk. Programmet har vært støtta av Talent Norge, Sparebankstiftelsen DNB, Anders Jahres humanitære stiftelse og Gnistfonden.

Dansekompaniet FRIKAR har siden 2006 skapt publikumsnære opplevelser og har drevet talentutvikling siden 2008. FRIKAR står også bak Fjelldansen regionale kompetansesenter for dans. Programmet er nasjonalt, men basert i Valdres.

Les mer fra Frikar X her og deres website.

Foto & regi: Antero Hein & Hallgrim Hansegård, prosjektleder Frikar X.

TILT Grow

TILT Grow er et utviklingsprogram som skal gi unge talenter innen dans mulighet til å utøve dansen i profesjonelle rammer.

TILT Grow

FRIKAR X - Bevegelseskvalitetar og koreografi i halling med Hallgrim Hansegård

Bevegelseskvalitetar og koreografi i halling med Hallgrim Hansegård

FRIKAR X - Bevegelseskvalitetar og koreografi i halling med Hallgrim Hansegård

FRIKAR X - Akrobatisk golvarbeid med Jon Filip Fahlstrøm

Jon Filip Fahlstrøm trenar FRIKAR X i akrobatisk golvarbeid.

FRIKAR X - Akrobatisk golvarbeid med Jon Filip Fahlstrøm