- Vi er svært begeistret over Aages utvikling

21.12.2021 / Sjefdirigent Edward Gardner i Bergen Filharmoniske Orkester er full av lovord om Opptakt-deltaker og assistentdirigent Aage Richard Meyers innsats i året som har gått.

PÅ SCENEN: Edward Gardner (t.v.) og Aage Richard Meyer. Foto: Thor Brødreskift

- Aage kom til oss som en ung og frisk dirigent, som allerede hadde en god innstilling og teknikk. Det har vært flott å se hvordan selvtilliten hans har vokst og at orkesteret har full respekt for hans musikalitet, lederskap og varme. Han har hatt mange roller gjennom pandemien: Dirigent, assistent, produsent – og han har utmerket seg i alle. Utendørskonsertene i begynnelsen av 21/22-sesongen innviet hans forhold til orkesteret. Han har jobbet effektivt, målrettet og dirigert med lidenskap og personlighet. Vi er svært begeistret over Aages utvikling og ser frem til hans videre karriere, sier sjefdirigent Edward Gardner i Bergen Filharmoniske Orkester (BFO).

Han oppsummerer hvordan det har gått i Assistentdirigenordningen i Bergen gjennom 2021. Denne ordningen er et målrettet program for den viktige perioden mellom utdannelse og karriere for talentene. Det å jobbe med de beste og skaffe seg erfaring på toppnivå er sentrale steg på veien til en profesjonell karriere på podiet foran de største orkestrene nasjonalt og internasjonalt.

Talent Norge gir muligheter

Assistentdirigentordningen er en del av Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNBs satsing Dirigentløftet, et langsiktig program som fremmer norske dirigenttalenter og løfter Norge som dirigentnasjon. I tillegg til Bergen omfatter ordningen Stavanger Symfoniorkester og Arktisk Filharmoni.

Aage Richard Meyer har vært assistendirigent siden 2020, og han sier selv det er «veldig hyggelig med slike tilbakemeldinger».

 - Assistentdirigentprogrammet var en helt riktig vei for meg, med tanke på hvor i karrieren jeg var på tidspunktet jeg kom med. Jeg ble veldig godt tatt imot av dirigent Edward Gardner og orkesteret. BFO stiller høye krav til hva de forventer fra meg, noe som utfordrer meg og gjør at jeg kan utvikle meg videre.

 2021 er også Aages første år i Opptakt, Dirigentløftets øverste nivå. Der får han over en periode på to år en bred lansering i hele Norge og blir invitert til å gjøre konserter med alle landets profesjonelle orkestre. I tillegg får han mentorer fra aller øverste internasjonale nivå, personlig coach og støtte til karriereutvikling. Han er takknemlig for muligheten Talent Norges programmer har gitt ham.

 - Det har vært et år med mye reising og jobbing, hovedsakelig med Bergen Filharmoniske Orkester der jeg er assistent. Jeg har i tillegg fått mye bra opplevelser og erfaringer utenfor. Blant annet har jeg deltatt på flere mesterklasser med svært inspirerende lærere, for eksempel med Jorma Panula nå i høst.  Talent Norge har også bidratt med at jeg har kunne dratt og observere både Oslofilharmoniens framføring av Rolf Gupta's «Jorden's Sang» og deres prosjekt med Herbert Blomstedt. Jeg er svært takknemlig for alt BFO og Talent Norge har gjort for min karriere så langt. Nå har jeg jobbet som assistentdirigent for Bergen siden 2020 og hatt mitt første år i Opptakt. Det har vært et år sterkt preget av pandemi og høstens kulturstreik, men jeg gleder meg veldig til våren og det som skjer videre i 2022.

 - Utvikle oss som orkester

Gardner ser også frem til å jobbe videre med Aage.

 - Mange har talent, men Aage har en personlig varme som gjør at mennesker ønsker å jobbe sammen med ham. Han har en fin tilstedeværelse, kombinert med et musikalsk talent, som er en god cocktail i vår bransje, sier Gardner og fortsetter:

 - Hos oss i BFO tar vi assistentdirigent-rollen på alvor. Aages gehør har hjulpet oss utvikle oss som orkester. Vi håper å hjelpe han utvikle seg ved å dirigere orkesteret og ved å være en del av vår prosess og musikkskaping.

Om Dirigentløftet

Dirigentløftet er en helhetlig og langsiktig satsing for å styrke Norge som dirigentnasjon.

Satsingen skal bidra til en felles mobilisering i samarbeid med det frivillige musikkliv, kulturskoler, høyere utdanningsinstitusjoner, amatørensembler og profesjonelle institusjoner, ensembler og orkestre.

Dirigentløftet omfatter en rekke ulike programmer og tiltak, gjennom et breddeprogram og et eliteprogram. Sammen med allerede eksisterende strukturer skal Dirigentløftet danne grunnlag for å løfte norske dirigenter nasjonalt og internasjonalt.

Musikklivet er invitert med til en felles historisk satsing der målet er å heve nivå, kompetanse, status, stimulere til kunnskapsdeling og bidra til karrieremuligheter for Norges dirigenter, og samarbeid med allerede etablerte program og miljøer. Dirigentløftet skal bidra til å skape gode rammer og strukturer for en langsiktig utvikling av dirigenttalenter.

Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge har initiert, eier og drifter Dirigentløftet.


Om Dirigenløftets nivå 1: Opptakt

Lanseringsprogrammet Opptakt skal være skreddersydd for den enkelte programdeltaker. Hovedhensikten er å gi et tilbud til de aller største talentene, til de som kan vise til store kunstneriske ambisjoner og til modent dirigentfaglig håndverk som gjør kandidaten i stand til å realisere sine kunstneriske visjoner.

Lanseringsprogrammet Opptakt er det øverste nivået i Dirigentløftet. Hensikten er videre å utvikle vedkommendes karriere og kunstneriske integritet. Arbeidsformen i Opptakt skal hovedsakelig være individuell.

16. mai 2022

Dirigentløftet Kor – Vi styrker Norge som dirigentnasjon!

Program som dette er sårt nødvendig, og det som gjøres her er helt utrolig. Jeg er virkelig imponert, sier en begeistret Kaspars Putnins, musikksjef ved Sveriges Radiokor og mentor i programmet.

Dirigentløftet Kor – Vi styrker Norge som dirigentnasjon!

Dirigentforum Kor med Martina Batic & Ensemble 96

Dirigentforum Kor med Martina Batic & Ensemble 96

Dirigentforum Kor med Martina Batic & Ensemble 96

Dirigentforum med Nicolas Pasquet

Dirigentforum med international professor og conductor Nicolas Pasquet

Dirigentforum med Nicolas Pasquet