Breddeprogrammet

Breddeprogrammet skal sørge for at musikkinteressert barn og ungdom tidlig får prøvd seg i dirigering. På denne måten kan dirigenttalentene fanges opp, og dessuten økes forståelsen og bevisstheten rundt dirigering blant de som ikke selv går videre med faget.

Les mer på Dirigentloftet.no.

Breddeprogrammet skal sørge for at musikkinteressert barn og ungdom tidlig får prøvd seg i dirigering. På denne måten kan dirigenttalentene fanges opp, og dessuten økes forståelsen og bevisstheten rundt dirigering blant de som ikke selv går videre med faget.

Sparebankstiftelsen DNB har ansvar for breddeprogrammet og det driftes i samarbeid med musikklivet for øvrig. Talent Norge bidrar med koordinering og har ansvar for kunnskap deling på tvers i Dirigentløftet, derunder breddeprogrammet.

Breddeprogrammet skal heve kompetansen blant de dirigenter som jobber med barn og unge, slik at barn og ungdom får enda mer utbytte og opplever enda mer kvalitet og utvikling i sine kor, korps og orkestre.

Satsingen omfatter en rekke ulike program og tilbud på alle nivå og skal bidra til å gjøre Norge til en dirigentnasjon. Deltakere får mulighet til å delta på kurs, eller støtte til å gjennomføre kurs i egen regi, konsertbesøk og dirigentmøter, tilgang på metodikk og materiell. Dirigentløftet bidrar med praksismuligheter og oppfølging av unge dirigenter, eller aktiviteter som gir barn og unge et møte med dirigentyrket.

Følgende organisasjoner bidrar i Dirigentsløftes breddeprogram:

Talent Norge bidrar inn i breddeprogammet via Talent Junior.