Om UP

Talent Norge og Norsk filminstitutt skal i utviklingsprogrammet for kvinnelige filmskapere (UP) jobbe for å bedre kjønnsbalansen innen norsk film. Utviklingsprogrammet inngår i Talent Norges arbeid med å forbedre strukturer som gjør det vanskelig for kvinnelige talenter å lykkes.

Oversikt over samlingene i UP.

Satsingen fokuserer i første omgang på kvinner som vil lage spillefilm og kinodokumentarer, men også de som vil jobbe med dramaserier. Det langsiktige målet med ordningen er at minst 80 % av deltakerne produserer film innen tre år etter endt deltakelse i ordningen.

Gjennom programmet får deltakerne faglige verksteder, nettverkssamlinger, egentrening og hver sin pott med midler til å ansette profesjonelle veiledere. Deltagerne får også et stipend på 50.000 kr. for å være med i programmet.

Utviklingsprogrammet strekker over ett år, og vil fokusere på den kreative prosessen og den individuelle utviklingen som filmskaper. Ordningen er forbeholdt regissører og produsenter. Det er totalt tolv plasser, hvorav seks plasser er forbeholdt deltakere i Talent Norges satsinger.

- For Talent Norge er samarbeidet med NFI en del av en helhetlig satsning og bevisstgjøring rundt strukturer som opprettholder skjevfordeling i bransjen, sier Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge i en pressemelding fra Talent Norge og NFI.

 - Sammen med NFI har vi satt høye ambisjoner om tydelige resultater innenfor filmfeltet i løpet av de neste tre årene. Det er vi svært glade for! Vi er også glade for å ha med oss Norsk Tipping som bidragsyter og samarbeidspartner i dette arbeidet. Norsk Tipping har tette bånd til både idretten og kulturfeltet og er en aktiv pådriver for å gi kvinner og menn like muligheter til å utnytte sitt potensial, sier Maria Mediaas Jørstad.

Stine Helgeland, avdelingsdirektør NFI, uttaler:
- For å oppnå bedre kjønnsbalanse på filmfeltet er vi helt avhengige av at alle gode krefter går sammen. Vi er derfor svært glade for å inngå i et samarbeid med Talent Norge om et utviklingsprogram for kvinnelige filmskapere. Dette programmet er et av flere tiltak NFI har iverksatt for å nå målet om en kjønnsbalanse på 50/50 innen 2020. Vi ser frem til et fruktbart samarbeid med Talent Norge for å få enda flere dyktige kvinner inn i norsk film, sier avdelingsdirektør Stine Helgeland i NFI.

Filmbransjen ønsker nysatsingen velkommen
- Jeg synes dette er et fantastisk tiltak.  Å bli satset på gir en unik mulighet til å utvikle seg og bli sett. Jeg skulle ønske det fantes da jeg var i oppstartfasen. Jeg var usikker og utrygg og håpet på en mulighet der man kunne utveksle erfaring og lene seg på hverandre. At noen tror på deg og satser på deg kommer til å utgjøre en forskjell, sier filmregissør Iram Haq.

Iram Haq får støtte av Hans Petter Moland, som uttaler:
- Det er et flott tiltak. Alle tiltak for å frem flere kvinnelige stemmer har så langt ikke fungert derfor er dette bra. Det vil gi filmskapere en konkret mulighet til å samle erfaring og kunne nærme seg målet sitt. Det må følges opp med økte bevilgninger til film om målsetningen skal lykkes, sier Moland.

Utviklingsprogrammet for kvinnelige filmskapere inngår i Talent Norges kvinneløft som er støttet av Norsk Tipping. Utviklingsprogrammet igangsettes høsten 2018.

Les mer og søk på programmet her
Pressemelding om UP fra Talent Norge og NFI, 21.6.2018
Forprosjekt for Talent Norges kvinneløft

Foto: Ida Meyn/NFI