Søknadskriterier

NFI og Talent Norge introduserer UP, et utviklingsprogram for kvinnelige filmskapere med ambisjoner om å lage spillefilm, dramaserie eller kinodokumentar. Søknadsfristen for UP var 10. august 2018

Norsk filminstitutt og Talent Norge er glade for å kunne introdusere det nye utviklingsprogrammet UP for kvinnelige filmskapere.

Programmet strekker over ett år, og vil fokusere på den kreative prosessen og den individuelle utviklingen som filmskaper. Programmet retter seg mot regissører og produsenter. Det er plass til tolv deltagere i programmet. 

 Mål for deltakerne:

 • At filmskaperne i ordningen får tilgang på relevant fagkompetanse og oppnår faglig og personlig utvikling gjennom verksteder, fagsamlinger, prosessmøter og coaching.
 •  At filmskaperne etter endt deltagelse i programmet jobber mer strategisk med sine prosjekter og karrierer.
 •  At deltageren blir bevisstgjort hvilke premissleverandører og potensielle samarbeidspartnere som er viktige for dem.
 • At filmskaperne i ordningen oppnår et samhold seg imellom og drar veksel på hverandres erfaringer.
 • At filmskaperne i ordningen blir bedre rustet til å komme gjennom portvokternes nåløyne.

Langsiktig mål:

 • At minst 80 prosent av deltagerne produserer film innen tre år etter endt deltagelse i ordningen.

Kriteriene:

Deltakeren må være kvinnelige regissør eller produsent som har en ambisjon om å lage spillefilm, kinodokumentar eller dramaserie, og oppfyller ett av følgende kriterier:  

 • Har oppnådd gode resultater innen andre formater tidligere.
 • Har laget kun én spillefilm eller ett lengre verk, og ønsker å komme videre i karrieren.
 • Har laget lengre verk tidligere, men det har gått mer enn fem år siden deres forrige filmatiske verk.
 • Alle deltakerne må ha utdanning og/eller erfaring fra filmproduksjon eller lignende.

Det er viktig for oss å finne deltagere som ønsker å bidra til gruppen og er interessert i å bygge nettverk og finne nye samarbeidskonstellasjoner. Deltagerne bør være åpne og villige til å komme med konstruktiv feedback til andre og må kunne uttrykke egne behov og meninger. Programmet vil tilpasses deltakernes behov og ønsker så langt det lar seg gjøre.

Programmet har plass til tolv deltagere. NFI og Talent Norge finansierer seks deltagere hver. Det er en åpen utlysning der alle kan søke. Seks plasser er imidlertid forbeholdt deltagere i Talent Norges allerede eksisterende ordninger.  Et panel med representanter fra NFI og Talent Norge vurderer søknadene med utgangspunkt i de fastsatte søknadskriteriene. 

Søknaden skal inneholde:

 • CV
 • Prosjektbeskrivelser for eventuelle prosjekter du jobber med nå.
 • En beskrivelse av deg selv og dine motiver. Hvorfor nettopp deg? Hvorfor akkurat nå? Presentasjonen skal bestå av tre deler; i går, i dag og i morgen. Den skal beskrive ditt syn på deg selv, din filmskaping og dine visjoner. Fortell også om dine behov, innenfor hvilke områder du trenger mer kunnskap eller har et utviklingspotensial. Hvis du ønsker kan du også legge ved en videopresentasjon.
 • En link til dine tidligere produksjoner. Velg ut en 5-minutters-snutt som følges ved en motivasjon om hvorfor du har valgt å vise denne 5-minutters-snutten.

Søknaden sendes i en samlet PDF-fil med linker og eventuelle passord til videoer inkludert i PDF’en. Merk søknaden «UP» og ditt navn.

I programmet får deltakeren:

 • Fem samlinger med to-tre dagers faglige verksteder i løpet av programmet. Det faglige innholdet tar utgangspunkt i deltagernes behov og ønsker.
 • Månedlige møter i mindre grupper med en prosessleder, der dere diskuterer hverandres prosjektspesifikke- eller karrieremessige utfordringer.
 • 10 timer med en coach som hjelper deg å strukturere en plan for fremdrift og strategi rundt karriere og personlig utvikling, samt coaching i grupper.
 • 50.000 kr i stipend for å delta i programmet. Stipendet skal gi deltagerne mulighet økonomisk til å sette av tid til programmet.
 • En «konsulentpott» på 30.000 kr som benyttes til å finansiere en konsulent eller benytte til andre fag-, kompetanse-, utviklings- eller veiledningsbehov.

Tidsbruken vil variere fra måned til måned. Annen hver måned er det faglige verksteder som går over 2-3 dager. Gjennomsnittlig bør deltagerne påregne minst ti timer per måned (ved siden av verkstedene).

Søknadsfristen for UP var 10. august 2018.