PopUp 2023! – Talent Norge viderefører satsning innen rytmisk musikk!

28.04.2023 / Har du ønsker og ambisjoner om å leve av musikk?

Etter å ha mottatt et stort antall søknader i fjor er Talent Norge glade for å lansere en ny runde med PopUp - et talentprogram innenfor rytmisk musikk. Søknadsportalen vil åpne 1 mai og søknadsfristen er 1 juni.

 

Første runde av PopUp ble avsluttet på Talent Norge sin fagsamling på Munch museet i fjor, og sammen med Norsk Tipping og Olympiatoppen videreføres talentprogrammet med et nytt år.

 

Like muligheter 

PopUp! er del av Like Muligheter, der Talent Norge sammen med Norsk Tipping arbeider aktivt for å sikre like muligheter for unge talenter innen kunst og kulturfeltet. Målsetningen er en mangfoldig og inkluderende kulturbransje.

Talent Norge er til for å hjelpe unge mennesker med unike kunstneriske evner på veien mot en profesjonell karriere, og det er avgjørende at alle våre talenter uavhengig av bakgrunn møter en bransje med samme muligheter til å utøve sitt kunstneriske virke. 

 

Søk PopUp 2023!

Talent Norge søker 5 ambisiøse aktører i alderen 18 til 25, som innehar et høyt kunstnerisk nivå, til «PopUp» - et 1-årig program innenfor feltet rytmisk musikk. Både band og enkeltaktører (produsenter, låtskrivere o.l.) er velkommen til å søke! 

 

I PopUp får du:
 • 8 timer med en mentor, som du/dere velger selv velger i samarbeid med prosjektleder i Talent Norge.

 • 35 000,- øremerket karriereutviklende aktiviteter som studiotid eller livespilling.
  Midlene går til utstyr, material og lignende. 

 • Programdeltakerne vil få tilgang til Talent Norges unike nettverk og fagsamlinger, i samarbeid med Olympiatoppen.

 • Tilbud om coaching.
  En coach hjelper deg å sette langsiktige mål, nå ditt fulle potensial, samt mestre utfordringer du kan møte som artist.

På starten av programmet legger aktørene selv opp en aktivitetsplan i samråd med prosjektleder i Talent Norge, for både valg av mentor og bruk av de økonomiske midlene. 

 

Søknadsfristen for PopUp 2023 er 1. juni.

Programperioden er fra 1.september 2023 - 1. september 2024.

 

Søknadskriterier 
 • Du/dere er mellom 18-25 år
 • Du/dere jobber innenfor rytmisk musikk
 • Du/dere er ikke en del av Talent Norge sine andre satsninger
 • Du/dere innehar et høyt kunstnerisk nivå og har ambisjoner. 

 

Slik søker du:

1) Søknadsportalen finner du her: https://talentnorge.recman.no/job.php?job_id=320772  NB! Portalen åpner 1.mai!

2) Trykk på «søk på programmet»

3) Registrer deg som bruker i søknadsportalen (bruk PC eller Mac). I feltet «Skriv en kort søknadstekst» kan du skrive en oppsummering av deg selv og din bakgrunn – selve søknaden skal du legge til senere under «filer/vedlegg». Trykk på «søk og fortsett til CV.»

4) Her vil du få en bekreftelse på at du har søkt – trykk på «Fortsett». Du har nå laget deg en bruker. Du lager selv eget passord og kan senere slette brukeren din om du ønsker. 

5) Legg til selve søknaden (trykk på profilbildet ditt i høyre hjørne).
Søknaden består av 3 vedlegg, som vi anbefaler at du gjør klar på forhånd. Søknadsvedleggene skal du legge du til under «filer/vedlegg». 

Vedlegg 1: Kort søknadstekst (max 2 A4 sider):

Skriv om deg selv og din kunstneriske bakgrunn.
Hva er dine kunstneriske ambisjoner?
Beskriv hva du ønsker å bruke de økonomiske midlene på og hvorfor?
Beskriv hvem du ønsker som mentor og hvorfor. Navngi minst 2 personer.
Informasjon om relevant kunstnerisk utdannelse

Vedlegg 2: Ark med linker til kunstnerisk arbeid som er representativt for deg og ditt virke. Dette bør i hovedsak være nyere arbeid.
NB: det skal ikke legges ved musikk i søknaden, men legg ved ark med linker.

Vedlegg 3: CV (max 2 A4 sider)

 

 

Viktige tidspunkt å merke seg:

1 juni: Søknadsfrist
Uke 25: Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. 
Uke 26: Deltakere tas opp i programmet. 

 

Generelt

Programdeltagerne tas opp i programmet for 1 år. Oppstart av programmet er 1. september. Spørsmål om opptak sendes til programleder Øystein Skar: oystein.skar@talentnorge.no

Avslag på søknad om plass i PopUp kan gis uten begrunnelse. Talent Norge er ikke underlagt forvaltningsloven. Dette innebærer at det ikke er mulig å klage på selskapets beslutninger.

Søknadene blir først og fremst vurdert ut fra kunstnerisk nivå, men programmet skal også bidra til kulturelt mangfold og like muligheter for alle, og søkere vil bli tatt opp på bakgrunn av dette. Programmets deltagere skal være tilnærmet 50/50 i kjønnsbalanse og de skal representere et mangfold, også musikalsk. Aktører med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. 

 

26. april 2023

Med en sterk faggruppe, ser PopUp etter talenter med store ambisjoner!

Talentprogrammet PopUp! hjelper 5 ambisiøse musikk talenter - både band og enkeltpersoner - til å ta det neste steget inn i musikk-karrieren.

Med en sterk faggruppe, ser PopUp etter talenter med store ambisjoner!
09. desember 2022

Fra PopUp til MUNCH-scenen.

Nina Ugland, Peder Niilas Tårnesvik og Hilja Løvik er alle deltagere i talentprogrammet PopUp. Kommende mandag står de på scenen for å dele erfaringer på fagsamlingen i regi av Talent Norge på MUNCH.

Fra PopUp til MUNCH-scenen.
27. juni 2022

Peder Niilas Tårnesvik - Musiker

"Det å starte med musikk og produksjon ble som et kreativt sort hull for meg, og jeg falt hodet først, langt langt inn. Det fylte et tomrom, med uendelig takhøyde for nivå, interesse og utfolding."

Peder Niilas Tårnesvik - Musiker