Oslo kammerakademi - Sommerkurs for unge blåsere

Kammerakademiets Sommerkurs for unge treblåsere, hornister og kontrabassister i alderen 12 - 22 år gir unge blåsere og kontrabassister veiledning i samspill som skal forberede dem på en fremtid på konsertpodiet i forskjellige funksjoner.

Programmets målsetting er å skape et miljø for talentutvikling for morgendagens orkestermusikere på blåse-instrumenter, og stimulere talentutviklingen slik at det musikalske nivået heves og at det tekniske nivået støtter opp om dette.

Privat bidragsyter

  • Sparebankstiftelsen DNB

 

For mer informasjon kontakt David Friedemann Strunck.

Info
Sjanger Musikk
Område Nasjonalt
Vedtatt 2022
Periode 2022 -2023
Finansiering
Talent Norges tildeling 505 000 NOK
Private bidragsytere 500 000 NOK
Total støtte 1 005 000 NOK