Intervjuer

Bli bedre kjent med noen av talentene og prosjektene tilknyttet til det regionale samarbeidet i nord.

Om lansering av samarbeid om talentutvikling i nord med

Fra Riddu Sessions med


Fra UREDD med

Fra Cloud Exit/UREDD med

Fra Varanger Talent Academy med

Fra MER Film: Nye Fortellinger med


Om Olympiatoppen Nord-Norge med

Om coaching og mentorering med