Nord-Norge

Talent Norge og SpareBank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet arbeider for at de aller beste kunst- og kulturtalentene får tilgang til gode talentprogram der de bor. Det regionale samarbeidet støttes blant annet gjennom å legge til rette for synergier mellom satsingene i regionen. Fra 2021 ivaretas dette arbeidet av en egen koordinatorfunksjon.

Med mål om å skape en helhetlig satsing på topptalenter i Nord-Norge har SpareBank 1 Nord-Norge og Talent Norge siden 2016 samarbeidet om talentutvikling i nord. Gjennom å satse på enkeltprogrammer og legge til rette for møter mellom satsingene og kompetanseutveksling på tvers av sjangre, skal det skapes synergier som styrker klyngen av talentprogrammer i regionen og bidrar til utvikling for det enkelte talent.

Gjennom de tilknyttede talentprogrammene jobbes det for å forsterke det gode samarbeidet innenfor kultursektoren i Nord-Norge. Alle talentene i det regionale samarbeidet får benytte Talent Norges nettverk av coacher og mentorer samt skreddersydde fagsamlinger og dialogmøter. Formålet er å styrke nettverket mellom talentprogrammene samt å dele kunnskap på tvers av sjangre, regioner og andre bransjer enn kultur.

Det koordinerende ansvaret for synergier mellom talentprogrammene i nord ambulerer mellom satsingene. I 2021 ledes arbeidet av Festspillene i Nord-Norge. Oppdraget innebærer et særskilt koordinatoransvar på vegne av Talent Norge og Sparebanken 1 Nord-Norge Samfunnsløftet.

I samarbeid med Festspillene i Nord-Norge etableres fra 2021 Talent Norge Academy, et eget program over tre dager under Festspillene. Talent Norge Academy er tilknyttet arenaen Nordaførr, en ny møteplass for det nordnorske kunstmiljøet, internasjonale programmerere og festivaldirektører som vil stimulere talentene til å bygge langvarige relasjoner.

Mer om våre pågående satsinger i nord her.

Mer om vårt coaching-tilbud til talenter i nord her.

Foto: Mats Gangvik

Relatert

Rädji Haga

Rädji Haga er et helt nytt talentprogram i regi av det Altabaserte musikkselskapet Hedline Arts.

Rädji Haga
19. september 2022

Marita Isobel Solberg

"Jeg blir veldig inspirert av åpne mennesker som deler og samarbeider uten frykt, de som lytter."

Marita Isobel Solberg

Spire

Utgangspunktet for Spire er et ønske om å tilby et talentprogram som har et bredere fokus enn ren instrumentopplæring og som tilrettelegger for egenutvikling på flere områder.

Spire