Coaching

På de faglige samlingene får ArtEx-deltagerne presentert ny kunnskap som skal støtte og ideer til egen utvikling. Noe av innsikten, fra eksterne bidragsytere og fra hverandre, føles kanskje mindre aktuelt, mens andre deler av kunnskapen vil treffe den enkelte deltageren godt. Hensikten er å skape motivasjon til å anvende de nye ideene i egen praksis, og at deltagerne tar det nye stoffet med til sin personlige coach.

Deltakeren arbeider med coachen to ganger i måneden for å få kontinuitet og fremgang. Coachen skal gi støtte i ulike måloppnåelsesprosesser og hjelpe deltagern med å holde fokus over tid. På den måten kan nye ideer og arbeidsmåter som deltagerne vil jobbe med, bli en del av deres daglige praksis. Det kontinuerlige arbeidet mellom coach og deltager er avgjørende for at ikke stoffet som deltagerne får på samlingene skal bli død kunnskap.

I tillegg til å implementere momenter fra de faglige samlingene skal coaching-situasjonen ivareta hele mennesket. Det er derfor viktig at deltageren får definere retningen på arbeidet og ta opp egne temaer som kjennes viktige. Det kan være ulike typer hindringer og problemstillinger hvor det kjennes nødvendig å utvikle mestringsstrategier. Coachen skal være en støtte både for personlig utvikling og for prosessen med kunnskapsimplementering fra samlingene.

Generelt har coachen følgende funksjoner i ArtEx:

Dypmotivering: Skape sammenheng mellom profesjonelt virke og egne verdier, følelse av mening og eksistensielt oppdrag. Denne integrasjonen skaper dypmotivering. Kunsten her er å sirkle inn den enkeltes verdier, fornemmelse av mening og misjon. Med personlig resonans som verktøy, skal coachen hjelpe den enkelte til å finne ut av hvordan han eller hun kan få mer av sine grunnleggende verdier inn i sitt profesjonelle virke.

Overvinne personlige hindringer: Alle møter ulike typer hindringer som kan gjøre det vanskelig å lykkes. Det kan handle om selvtillit, ulike problemer i møte med andre, emosjonelle utfordringer, uheldige hendelser osv. Coachen fungerer her som en støtte i den enkeltes arbeid med å finne gode mestringsstrategier.

Forfølge mål: For å oppleve fremgang, bør man sette seg ambisiøse faglige og personlige mål. Coachen hjelper til med å holde fokus over tid, utvikle gode delmålsstrategier, holde motivasjonen oppe til å mestre hindringer og tilbakeslag underveis.

Omgjøre kunnskap til vaner: På samlingene vil deltagerne få ny kunnskap som de kan føle er nyttig i sitt eget virke. Coachen vil være der for å støtte og følge opp den enkeltes arbeid med å etablere nye vaner basert på kunnskap som kjennes relevant for egen praksis.

Dette gjør ikke coachen: Coachen gir ikke spesifikke kunstfaglige råd knyttet til spesialdisipliner. Coachen skaffer heller ikke kontakter og/eller jobber i bransjen.

Coachens kompetanse

Coachen er ikke en fagperson innen deltagerens kunstart, og det blir derfor ikke skapt en kunstskolelignende undervisningssituasjon. Derimot skal coachene ha en solid utdanning og kompetanse innenfor faget coaching. De har gjerne erfaring fra arbeid med kunstnere og kreative personer, eller god teft for dette.