Talent Norge søker nye ArtEx-talenter

03.09.2018 / Søk på programmet ArtEx 2019 - 2020. Søknadsfrist er 15. oktober.

Hva er ArtEx?
Talentutviklingsprogrammet ArtEx er etablert for å ivareta kunstnere på høyeste nivå på tvers av sjanger innen utøvende kunstfag og film i Norge. Programmet er etablert av Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB i samarbeid med tre av de mest prestisjefylte kunstutdanningene i Norge; Kunsthøgskolen i Oslo, Den norske filmskolen på Lillehammer og Norges musikkhøyskole.

Hva inneholder programmet?
I ArtEx får du et toårig skreddersydd og kunnskapsbasert program, med hovedfokus på deling av erfaringer og kompetansebygging. Du får en unik mulighet til å trekke på noen av de aller beste kunstnerne nasjonalt og internasjonalt og tilgang på et stort nettverk. Du får selv legge premissene for hvilke ressurser du har behov for, og hvem du ønsker å knytte deg til med tanke på ditt kunstneriske virke. Programmet skal ikke direkte utvikle dine kunstneriske ferdigheter, men fokusere på andre forhold som er viktig for å nå et internasjonalt nivå.

Et faglig råd har det faglige ansvaret for programmets innhold, for å engasjere mentorer, bidra med sitt nettverk og innstille talenter til programmet. I opptaksrunden i 2017 fikk ni av de aller fremste talentene innen sine respektive fagfelt innpass i ArtEx. Les mer om programmets første deltakere. 

Nå søker ArtEx nye talenter, med søknadsfrist 15. oktober.

Hvem kan søke ArtEx?
ArtEx søker deg som har vist et stort kunstnerisk talent innenfor ditt fagfelt. Du skal normalt ha fullført høyeste utdanning innen fagfeltet og være i gang med en profesjonell utøvende karriere innen teater, dans, opera, film og musikk. Kandidater med bachelor, uten fullført høyeste utdanning, kan også søke seg til ArtEx.

Hva består programmet av?
ArtEx-programmet er tredelt, bestående av mentorering, coaching og fagsamlinger, hvor høgskolene bidrar med faglig kompetanse, ressursbruk og deltakelse i programmet.

Du får din egen mentor, som skal gi deg kunnskap og impulser som skal løfte ditt kunstnerskap. En viktig målsetning er at mentoren skal gjøre en forskjell i din karriere. Dere møtes fire ganger i året. Les mer om nåværende mentorer.

Du vil også få tildelt din egen coach, som du møter to ganger i måneden, tilsvarende rundt 30 timer coaching per år, for å sikre kontinuitet og fremgang. Du vil jobbe med dypmotivering, personlige hindringer og målsetninger. Les mer om nåværende coacher.

Programmet har åtte fagsamlinger som skal skape en felles arena på tvers av fagfelt, for deling av erfaringer, nettverk og ideer. På fagsamlingene får du også møte deltakere fra alle Talent Norges satsinger, for inspirasjon og faglig utbytte. Vi inviterer inn fremstående fagpersoner og kunstnere til å dele sin kunnskap med deg. Les mer om fagsamlingene.

Kriterier for å søke deg til ArtEx 
2019 – 2020:

  • Du har din utdannelse fra Norge, eller er norsk og utdannet i utlandet.
  • Du skal normalt ha fullført høyeste utdanning innen fagfeltet teater, dans, opera, film og musikk.
  • Du bør ha påbegynt en profesjonell utøvende karriere.
  • Du forventes å delta aktivt i kunnskapsdeling med øvrige talentutviklingsprogrammer knyttet til Talent Norge.
  • Du forventes å kunne delta på hele i programmet som strekker seg over en periode på to år. Programmet er deltid og ulønnet og kan kombineres med arbeid.

Søk ArtEx her.

Har du spørsmål?
Kontakt prosjektleder Monica Borg Fure / monica@talentnorge.no /
Tel: +47 926 35 471

Les mer om ArtEx her.