Fagsamlinger nord

Fagsamlingene er knyttet til Talent Norge og SpareBank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet sitt samarbeid om talentutvikling i nord. Fagsamlingene er åpne for alle.

PLANLAGTE KLYNGESAMLINGER /MØTEPUNKT I 2024 

 

14. Februar: Digitalt møte for alle prosjektledere

I regi av Davi - Senter for scenekunst

 

 

19- 21 April: Fysisk samling Tromsø  

I regi av Davvi - Senter for scenekunst

Tema: Fokus på denne samlingen vil være feedbackmetoder og arbeidsvisninger / presentasjoner av eget kunstnerskap.

Å gi og ta feedback kan være et veldig nyttig verktøy gjennom et kunstnerliv, særlig om man opparbeider seg trening i å gjøre det konstruktivt. Det er godt å få et blikk utenfra på eget arbeid, og det å engasjere seg i andres arbeid kan være en veldig fin måte å øve sitt eget kunstneriske blikk.

Denne helgen ligger ikke fokus  på pitching eller innsalg, men målet er å skape et trygt og generøst rom hvor vi kan ha gode faglige samtaler med utgangspunkt hverandres arbeid.

Timeplan for helgen:

Fredag 19.april

17.00 – 17.30 Velkommen, intro til helgen, kort presentasjonsrunde, Rådstua Teaterhus

17.30 – 19.00 Panelsamtale/seminar om feedbackmetoder, Rådstua Teaterhus

19.00 Middag, sted TBA

21.00 (?) Film, Tromsø Stumfilmfestival, tid og sted TBA

 

Lørdag 20.april

10.00 – 12.30 Arbeidsvisninger med feedback, Rådstua Teaterhus

13.30 – 14.30 Lunsj, Rådstua Teaterhus

14.30 – 16.00 Arbeidsvisninger med feedback, Rådstua Teaterhus

18.00 Middag, sted TBA

21.00 (?) Film, Tromsø Stumfilmfestival, tid og sted TBA

 

Søndag 21.april

10.00 – 12.30 Arbeidsvisninger med feedback, Rådstua Teaterhus

13.30 – 14.30 Lunsj, Rådstua Teaterhus

14.30 – 15.00 Arbeidsvisninger med feedback, Rådstua Teaterhus

 

 

22- 29 juni: Talentakademi under årets festival!. Fysisk samling i Harstad

I regi av Festspillene i Nord-Norge

 

 

Oktober / november: Fysisk samling Tromsø 

I regi Davvi - Senter for scenekunst

Tema: Bærekraftig kunstnerskap, fysisk og mental helse 

 

 

Foto: Cloud Exit, Isak Dalsfelt

Relatert

Rädji Haga

Rädji Haga er et helt nytt talentprogram i regi av det Altabaserte musikkselskapet Hedline Arts.

Rädji Haga
19. september 2022

Marita Isobel Solberg

"Jeg blir veldig inspirert av åpne mennesker som deler og samarbeider uten frykt, de som lytter."

Marita Isobel Solberg

Spire

Utgangspunktet for Spire er et ønske om å tilby et talentprogram som har et bredere fokus enn ren instrumentopplæring og som tilrettelegger for egenutvikling på flere områder.

Spire