Art Hub Residency

Art Hub Residency er et program som skal bidra til å utvikle og etablere en kunstners praksis både på et nasjonalt og internasjonalt plan.

Art Hub Copenhagen er en internasjonal kunstinstitusjon og et samlingspunkt i København, som har til formål å støtte og fremme unge, profesjonelle billedkunstnere, utvide og kvalifisere den offentlige samtale om kunstnerisk praksis og styrke kunstnerens stemme i vårt samfunn.

Art Hub Residency er et program som går over 5 måneder i periodene 1. september til 31. januar, samt 1. februar til 30. juni .

Gjennom residensen jobbes det aktivt for å skape og utvide kunstnerens nettverk både nasjonalt og internasjonalt. En del av programmet består av møter med utvalgte kuratorer / mentorer, samt et besøksprogram til utvalgte kunstinstitusjoner i Danmark. Residensen skal også gi tid til fordypelse og / eller produksjon.

Programmet har i tillegg et krav om at du som resident skal formidle din praksis, research, verk eller prosjekt for offentligheten. Presentasjonene formes og tilrettelegges sammen med den enkelte kunstner. Kunstnerne skal presenteres for verktøy og metoder for hvordan man kan arbeide mer målrettet med kommunikasjonsarbeidet

Bidragsytere:

  • Talent Norge og Nordisk Kulturfond bidrar med henholdsvis 500 000 NOK og 500 000 DKK.

For mer informasjon kontakt Susanne Hviid.

Info
Sjanger Visuell kunst
Område Norden
Vedtatt 2021
Periode 2022 - 2024
Finansiering
Talent Norges tildeling 300 000 NOK
Private bidragsytere 700 000 NOK
Total støtte 1 millioner NOK