TN Arena

TN Arena er Talent Norges digitale scene - en plattform for talentutvikling innenfor kunst og kultur, på tvers av satsinger og uttrykk.

Workshop med Lars Holdhus, 2:2

Hvordan kan man skape online samarbeidsmodeller som er interessante for utøvende musikere og kunstnere?

Workshop med Lars Holdhus, 1:2

Hva er kunstig intelligens? Hvordan bruke digitale verktøy i egen kunstnerisk praksis? Hvor ligger fremtiden for disse verktøyene og hva er mulighetene akkurat nå innenfor denne retningen?

ArtEx fagsamling og workshop med Lars Holdhus

Lars Holdhus er en multidisiplinær kunstner og musiker som jobber med nye digitale verktøy. Han har utviklet Awne og TCFX som bruker kunstig intelligens og spillplattformer til å fremføre musikk.

Nå kan du søke på ArtEx!

Talent Norge åpner opp for 10 dedikerte talenter til toppsatsingen ArtEx. Vi er på jakt etter skapende og utøvende kunstnere innenfor et mangfold av kunstuttrykk.

Talk fra TIFF - Talenter fra Mer Film i samtale med Martha Otte.

Elle Sofe Sara og Åse Kathrin Vuolab i Mer Films talentprogram Nye Fortellinger presenterte under TIFF 2021 prosjekter sine.

ArtEx fagsamling om kunst i kontekst med Morten Traavik

Hva gjør samfunnsorientert kunst kontroversiell i dag og hvilken rolle spiller dissens og opposisjon som produktive drivere i skapende prosesser?

Lansering av nye talentprogrammer innen scenekunst

Bli kjent med Hålogaland Teaters talentsatsing og RadArts UREDD i denne stemningsrapporten fra lanseringen i Tromsø.

The Publisher Series: Elise By Olsen in Conversation with Cecilia Dean

Cecilia Dean started publishing Visionaire, a limited edition publication venture, back in 1991. Together with two friends she decided to start a magazine.

The Publisher Series: Elise By Olsen in Conversation with Alexandra Gordienko

Alexandra Gordienko is the founder and Editor-in-Chief of Marfa Journal that she self-founded back in 2013. Marfa Journal is a cult magazine created by artists for artists.

The Publisher Series: Elise By Olsen in Conversation with Karchun Leung

Karchun Leung has been working in publishing for the past 20 years, first with his own self-published music magazine Break, a newspaper, then a monthly magazine, through Hong Kong Magazine.