Valgkomité

Talent Norge har en valgkomité på tre medlemmer som velges for to år av gangen av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal overfor generalforsamlingen innstille på valg av styremedlemmer og styreleder.

Valgkomitéen består av

  • Anders Bjørnsen, avd.leder kunst og kultur Sparebankstiftelsen DNB
  • Kjersti Løken Stavrum, styreleder Stiftelsen Cultiva
  • Heidi Karlsen, Ekspedisjonssjef Kulturdepartementet